Đảng ủy các cơ quan chính quyền quận quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 46-CT/TW của Bộ Chính trị
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 22/10/2015 Lượt xem: 128

Chiều ngày 21-10, Đảng ủy các cơ quan chính quyền quận Cẩm Lệ tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Chỉ thị 46-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới” và triển khai kế hoạch của Quận ủy về thực hiện Chỉ thị 46-CT/TW cho cán bộ, công nhân viên chức, đảng viên thuộc khối chính quyền quận.


Tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Phi, Phó chủ tịch thường trực UBND quận, Bí thư Đảng ủy đã quán triệt tới cán bộ CNVC, đảng viên những nội dung cơ bản, quan trọng trong Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị và hướng dẫn việc tổ chức quán triệt, thực hiện chỉ thị thời gian tới, đồng thời đi sâu phân tích, nhấn mạnh về sự cần thiết ban hành chỉ thị, thông tin tới các đại biểu một số tình hình về an ninh, trật tự, nêu rõ mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới và các biện pháp tổ chức thực hiện chỉ thị.nbsp;Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị có ý nghĩa rất quan trọng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội của đất nước nói chung, thành phố Đà Nẵng và quận Cẩm Lệ nói riêng. Các cấp ủy Đảng và toàn thể cán bộ, đảng viên cần quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, có chất lượng, hiệu quả góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền lãnh thổ, lợi ích quốc gia, dân tộc, tạo môi trường hòa bình, thuận lợi để xây dựng và phát triển đất nước..../.

nbsp;

Quang cảnh Hội nghị

Trung Trực


Quản lý video Quản lý video

// ]]>
Chung nhan Tin Nhiem Mang