Cẩm Lệ triển khai Nghị quyết Đại hội và chương trình hành động thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020.
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 09/11/2015 Lượt xem: 112

Chiều ngày 5/11, Quận ủy Cẩm Lệ tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội và chương trình hành động thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020.


Theo đó, trong thời gian tới, 05 chương trình trọng điểm được quận Cẩm Lệ tập trung thực hiện là: tiếp tục tranh thủ các nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng đô thị, khai thác hiệu quả các dự án đã đầu tư; Đẩy mạnh phát triển kinh tế, trọng tâm là phát triển thương mại dịch vụ; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có chất lượng ngày càng cao; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân; Thực hiện có hiệu quả việc xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân; Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống gia đình chính sách, hỗ trợ giảm nghèo, tạo việc làm

nbsp;

Quang cảnh hội nghị

Theo kế hoạch, đến ngày 15 tháng 11 năm 2015, các Đảng bộ cơ sở phải hoàn thành việc tổ chức học tập, quán triệt triển khai đến toàn thể đảng viên; nơi có số lượng đảng viên đông, có thể mở nhiều lớp để tất cả đảng viên đều được học tập. Mặt trận, các hội, đoàn thể tổ chức quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận khóa III, nhiệm kỳ 2015-2020 đến tất cả cán bộ hội, đoàn viên, và nhân dân bằng nhiều hình thức thích hợp, phù hợp.

nbsp;

Việc quán triệt đầy đủ Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động nhằm tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn đảng bộ với mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ, phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng quận Cẩm Lệ phát triển nhanh, mạnh và bền vững./.

Hồng Hạnh


Quản lý video Quản lý video

// ]]>
Chung nhan Tin Nhiem Mang