Thu ngân sách quận đã đạt dự toán giao
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 11/11/2015 Lượt xem: 105

Qua theo dõi tình hình thu ngân sách quận, tính đến 31/10/2015 tổng thu ngân sách trên địa bàn quận đạt 219,693 tỷ, đạt 100,4% so với dự toán thành phố giao.


Theo đó, thu cân đối ngân sách quận đạt 219,168 tỷ, đạt 101,9% so với dự toán. Hầu hết các khoản thu đều đạt và vượt so với dự toán giao từ đầu năm, nhất là các khoản thế thu nhập cá nhân, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, phí, lệ phí và lệ phí trước bạ đều đạt và vượt dự toán. Riêng chỉ tiêu thuế công thương nghiệp NQD đạt xấp xỉ 90% dự toán giao. Đáng kể là phí, lệ phí đạt 147%, thuế thu nhập cá nhân đạt 127,7%, phi nông nghiệp đạt 123,5%...

Ở khối phường, gần như 5/6 phường đã đạt dự toán giao, còn phường Khuê trung cũng đã đạt 96,2%

Với tiến độ thu ngân sách như vậy, có thể nhìn nhận rằng kết quả thu ngân sách quận trong năm 2015 sẽ kết sức khả quan và vượt dự toán giao ít nhất 15%./.

nbsp;

Thụy Linh

nbsp;

nbsp;


Quản lý video Quản lý video

// ]]>
Chung nhan Tin Nhiem Mang