Phường Hoà Xuân là một trong những đặc thù về làng quê của quận với tổng diện tích: 990,82 ha. Trên địa bàn có nhiều công trình di tích được công nhận cấp Quốc gia, cấp thành phố có các yếu tố cảnh quang đẹp, được thành phố quy hoạch phát triển du lịch với 2 dự án lớn đã được phê duyệt và chuẩn bị đầu tư là Đảo Nổi -  Đồng Nò (26 ha) và Du lịch sinh thái Hòa Xuân (410 ha).

" /> Phường Hoà Xuân là một trong những đặc thù về làng quê của quận với tổng diện tích: 990,82 ha. Trên địa bàn có nhiều công trình di tích được công nhận cấp Quốc gia, cấp thành phố có các yếu tố cảnh quang đẹp, được thành phố quy hoạch phát triển du lịch với 2 dự án lớn đã được phê duyệt và chuẩn bị đầu tư là Đảo Nổi -  Đồng Nò (26 ha) và Du lịch sinh thái Hòa Xuân (410 ha).

" />
Khu vực Hoà Xuân
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 15/06/2008 Lượt xem: 431

Phường Hoà Xuân là một trong những đặc thù về làng quê của quận với tổng diện tích: 990,82 ha. Trên địa bàn có nhiều công trình di tích được công nhận cấp Quốc gia, cấp thành phố có các yếu tố cảnh quang đẹp, được thành phố quy hoạch phát triển du lịch với 2 dự án lớn đã được phê duyệt và chuẩn bị đầu tư là Đảo Nổi -  Đồng Nò (26 ha) và Du lịch sinh thái Hòa Xuân (410 ha).


Vì vậy định hướng quy hoạch ở khu vực này là kết hợp vừa hiện đại vừa cổ kính để hình thành và giữ được một “Làng trong phố” của thành phố. Vì vậy, hình thành và phát triển các khu đô thị gắn với bảo tồn, bảo tàng các di tích lịch sử văn hóa, hình thành các khu nhà vườn, nhà cổ, giữ gìn cảnh quang thiên nhiên mang nét làng quê truyền thống cũng như khai thác được tiểu khí hậu của vùng sinh thái ngã ba sông.

Phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng phục vụ du lịch, cao cấp đáp ứng nhu cầu của thành phố. Đồng thời phát triển các ngành thủ công mỹ nghệ như may, thêu, đan … theo hướng sản xuất hàng lưu niệm, hàng xuất khẩu. Ngoài ra,  phát triển các dịch vụ phụ trợ khi làng du lịch sinh thái đi vào hoạt động.


Quản lý video Quản lý video

// ]]>