Quận Cẩm Lệ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2015
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 20/01/2016 Lượt xem: 56

Chiều ngày 18/01/2016, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (Hội đồng) quận Cẩm lệ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2016 trên địa bàn quận.


nbsp;Đồng chí Trần Văn Phi - Phó Chủ tịch UBND quận, Chủ tịch Hội đồng quận chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Phòng phổ biến, giáo dục - Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng và đại diện các phòng, ban, chủ tịch UBND các phường là thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL trên địa bàn quận.nbsp;

nbsp;

Đ/c Trần Văn Phi, Phó Chủ tịch thường trực UBND quận phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tại Hội nghị, Đồng chí Trần Trung Thanh - Trưởng phòng Tư pháp quận, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quận đã báo cáo tóm tắt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn trong năm 2015. Qua đó, các đồng chí dự Hội nghị đánh giá cao kết quả hoạt động của các thành viên Hội đồng như: công tác tuyên truyền đã sớm ban hành kế hoạch triển khai trên toàn địa bàn, nhiều hoạt động tuyên truyền như Hội thi, tập huấn, …đã có sự đầu tư về cả nội dung và hình thức. Đặc biệt, công tác kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ Hòa giải viên trên địa bàn đã có sự quan tâm đúng mức, tăng hiệu quả tuyên truyền thông qua hình thức hội thi và tập huấn; công tác tuyên truyền, hỗ trợ cho nhóm đối tượng đặc thù là công nhân trên địa bàn do Công đoàn tiến hành cũng đã đạt hiệu quả cao.

nbsp;

nbsp;
nbsp; nbsp;

Trong thời gian tham dự Hội nghị, đồng chí Lê Xuân Nga - Trưởng phòng tuyên truyền, phổ biến - Sở Tư pháp, đánh giá cao sự chủ động và kết quả đạt được của các cơ quan thành viên Hội đồng. Bên cạnh đó, Hội đồng cũng cần có sự đánh giá cụ thể hơn quá trình hoạt động thông qua báo cáo công tác GDPL trên địa bàn; các cơ quan thành viên cần có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác GDPL trong thời gian đến.

nbsp;

Quang cảnh Hội nghị

Kết luận Hội nghị, Đồng chí Trần Văn Phi-Chủ tịch Hội đồng quận đánh giá cao sự chủ động trong công tác triển khai, khuyến khích phát huy những kết quả đạt được của các thành viên Hội đồng trong năm tới và nhấn mạnh những nội dung cụ thể cần triển khai trong năm 2016 như: Tổ chức phổ biến, tuyên truyền những văn bản pháp luật mới và văn bản pháp luật liên quan mật thiết đến đời sống nhân dân; phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù đặc biệt là Học sinh và thanh thiếu niên hư; tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi "Hòa giải viên cơ sở giỏi" trên cả nước trong năm 2016; Chú trọng tuyên truyền trên loa, đài phát thanh với những nội dung thiết thực, mang tính thời sự và nâng cao cảnh giác cho người dân trong công tác phòng, chống tội phạm; tuyên truyền, phổ biến pháp luật chú trọng nâng cao nếp sống văn hóa-văn minh đô thị cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn. Trong quá trình triển khai thực hiện cần phát huy những thành quả đạt được năm vừa qua và khắc phục những tồn tại hạn chế trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật để công tác này đạt được hiệu quả cao nhất.

nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Phòng Tư pháp


Quản lý video Quản lý video

// ]]>