Cẩm Lệ triển khai các văn kiện Hội nghị lần thứ 13 của BCH TW Đảng khóa XI
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 20/01/2016 Lượt xem: 59

Chiều ngày 20/1, Quận ủy Cẩm Lệ tổ chức Hội nghị quán triệt các văn kiện Hội nghị lần thứ 13,14 của BCH TW Đảng khóa XI cho cán bộ chủ chốt quận.


Tại hội nghị, đồng chí Trần Anh Đức - PBT Thường trực Quận ủy thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 14 BCH TW Đảng khóa XI. Theo đó, Hội nghị lần thứ 14 diển ra từ ngày 11 đến 13/01/2016 thảo luận, thông qua chủ trương ký Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương(TPP); tiếp tục hoàn thiện phương án nhân sự BCH TW, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII và chuẩn bị nhân sự lãnh đạo chủ chốt khóa XII; thông qua dự kiến danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban thẩm tra tư cách Đại biểu của Đại hội XII.

nbsp;

Quang cảnh hội nghị

Đồng chí Nguyễn Thị Việt Hiền - Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy triển khai các nội dung cơ bản của các văn kiện tại hội nghị lần thứ 13 gồm: Việc tiếp thu ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị; việc tiếp thu ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 05 năm ( 2011-2015) và phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội 05 năm 2016-2020; Về dự thảo báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH TW Đảng khóa XI; về dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XI " Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"; Về dự thảo quy chế làm việc của Đại hội XII; Về dự thảo quy chế bầu cử tại Đại hội XII.

nbsp;

Đây là hội nghị quan trọng, giúp cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và lãnh đạo chủ chốt của quận nắm chắc những vấn đề lớn, nội dung trọng tâm của Hội nghị Trung ương lần thứ 13,14 khóa XI để tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến cán bộ, đảng viên; tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ và sự đồng thuận trong xã hội để thực hiện thành công các nhiệm vụ đặt ra./.

Hồng Hạnh


Quản lý video Quản lý video

// ]]>
Chung nhan Tin Nhiem Mang