Nhà thờ Ông Ích Khiêm
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 17/07/2009 Lượt xem: 226

 Mộ Ông Ích Khiêm (Nhà thờ Ông Ích Khiêm) - phường Hoà Thọ Tây Quận Cẩm Lệ: được bộ Văn hoá thông tin công nhận là Di tích văn hoá lịch sử quốc gia vào ngày 12/7/2001


Ông Ích Khiêm tự Mục Chi, sinh ngày 21 tháng chạp năm Mậu tí (1829) tại làng Phong Lệ Bắc, tổng Thanh Quýt, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, nay là làng Phong Lệ, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. Ông sinh ra và lớn lên trong một gia đình và quê hương có truyền thống hiếu học, thân phụ ông là Ông Ích Điều, làm thơ lại bộ hộ dưới triều vua Thiệu Trị, chú ruột ông Ông Đăng Ngạn đã từng mở trường dạy học tại nhà. Ông Ích Khiêm theo học chú đến khi đỗ cử nhân.

 

Với những chiến công hiển hách, vang dội của mình, Ông Ích Khiêm đã để lại cho các thế hệ con cháu những bài học quý báu không chỉ về cách sống, lối sống mà cả tâm hồn cao đẹp của một vị anh hùng dân tộc

Quản lý video Quản lý video

// ]]>
Chung nhan Tin Nhiem Mang