Quận Cẩm Lệ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2013
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 28/04/2014 Lượt xem: 16

Ngày 17/4/2014, UBND quận Cẩm Lệ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính, văn thư, lưu trữ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công vụ năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014.


Hội nghị đã thông qua báo cáo đánh giá kết quả thực hiện năm 2013 và phương hướng năm 2014 của UBND quận, qua đó đã có nhiều ý kiến tham luận từ đại diện các cơ quan, đơn vị đề xuất nhiều giải pháp nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính, văn thư, lưu trữ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thời gian đến

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Anh Đức, Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận nhấn mạnh: đây là nhiệm vụ quan trọng trong năm 2014, đã được Quận ủy, UBND quận xác định là chương trình trọng tâm cần đột phá lập thành tích chào mừng 10 năm thành lập quận và Đại hội Đảng bộ quận lần III. Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, tích cực hưởng ứng, tổ chức thực hiện tốt các nội dung công việc mà UBND quận triển khai. Nghiêm túc khắc phục những hạn chế, tồn tại đã chỉ ra, như cần khai thác, sử dụng hiệu quả phầm mềm quản lý văn bản điều hành, hộp thư điện tử của UBND thành phố Đà Nẵng trong hoạt động công vụ, hoàn thiện hơn nữa tổ chức hoạt động của bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả quận, phường, có phương án khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng tổ chức công dân độc lập của UBND quận nhằm kip thời nắm bắt chất lượng các dịch vụ hành chính công của quận v.v.v. Đưa kết quả thực hiện các công tác trên trở thành một trong những tiêu chí quan trọng trong đánh giá cán bộ, công chức, xét thi đua đối với cá nhân, tập thể hàng năm.

Tại Hội nghị, UBND quận đã khen thưởng 11 tập thể có thành tích tốt trong thực hiện công tác cải cách hành chính, văn thư lưu trữ năm 2014.

nbsp;

Đ/c Trần Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND quận trao bằng khennbsp;cho các tập thể,

cá nhân có thành tích tốtnbsp;trong công tác cải cách hành chính năm 2013

nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

Văn Nam


Quản lý video Quản lý video

// ]]>