Đình Tùng Lâm
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 17/07/2009 Lượt xem: 332

Đình Tùng Lâm - phường Hoà Xuân Quận Cẩm Lệ, được thành phố công nhận di tích văn hoá vào tháng 6/2007


Làng Tùng Lâm được hình thành vào đầu thế kỷ XVIII theo dòng người Việt di dân vào Nam lập nghiệp. Qua gia phả 1 họ lưu truyền, tiền hiền làng Tùng Lâm do người tộc Trần Tiến đến đây khai canh, khai cư lập nghiệp. Làng được hình thành trên một dãi đất bồi vùng trũng thấp, bao bọc xung quanh là sông ngòi và có nhiều ao đầm, đất đai màu mở thuận lợi cho phát triển nông nghiệp. Phía đông giáp sông Tứ câu, tây giáp sông Hoái Lậu, nam giáp tổ 8 phường Hòa Xuân, bắc giáp sông Hoái Lậu kéo dài.

 
 
Theo sắc phong vào năm Thiệu Trị thứ 3 (1843), Tùng Lâm là một xã thuộc Huyện Diên Phước phủ Điện Bàn. Đến thời Khải Định, xã Tùng Lâm là một trong 33 xã, thôn thuộc tổng Bình Thái của huyện Hòa Vang. Sau Cách mạng tháng 8, qua 2 lần hợp nhất địa giới xã trong huyện, xã Tùng Lâm được đổi thành xã Hòa Xuân (nay là phường Hòa Xuân).

Quản lý video Quản lý video

// ]]>
Chung nhan Tin Nhiem Mang