Giới thiệu vài nét về bộ máy hoạt động của UBND quận
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 17/07/2009 Lượt xem: 155

Cùng với việc thành lập Đảng bộ quận, UBND quận được thành lập đi vào hoạt động với bộ máy tổ chức các cơ quan đơn vị:


1. Văn phòng UBND Quận: là cơ quan tham mưu của Thường trực UBND Quận. Có nhiệm vụ: Giúp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch nắm tình hình hoạt động của UBND Quận, các thành viên của UBND và các ngành, các địa phương trong Quận. Lập và trình UBND Quận thông qua các chương trình, kế hoạch công tác, dự thảo các báo cáo của UBND Quận. Rà soát kiểm tra lại các đề án dự thảo văn bản đảm bảo đúng thủ tục quy định trước khi trình Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND quận xem xét giải quyết, tổ chức phổ biến và theo dõi việc triển khai thực hiện các văn bản Chính phủ, UBND thành phố, các cơ quan chuyên môn của TW.

2. Phòng Nội vụ: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước các lĩnh vực: tổ chức biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước cải cách hành chính chính quyền địa phương địa giới hành chính cán bộ, công chức, viên chức nhà nước cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn hội, tổ chức phi chính phủ văn thư, lưu trữ nhà nước tôn giáo thi đua - khen thưởng.

3. Phòng Tư pháp: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật phổ biến, giáo dục pháp luật thi hành án dân sự chứng thực hộ tịch trợ giúp pháp lý hoà giải ở cơ sở và các công tác tư pháp khác.

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tài chính, tài sản kế hoạch và đầu tư đăng ký kinh doanh tổng hợp, thống nhất quản lý về kinh tế hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân.

5. Phòng Tài nguyên và Môi trường: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: tài nguyên đất tài nguyên nước tài nguyên khoáng sản môi trường khí tượng, thuỷ văn đo đạc, bản đồ và biển (đối với những địa phương có biển).

6. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: lao động việc làm dạy nghề tiền lương tiền công bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp an toàn lao động người có công bảo trợ xã hội bảo vệ và chăm sóc trẻ em phòng, chống tệ nạn xã hội bình đẳng giới.

7. Phòng Văn hoá và Thông tin: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: văn hoá gia đình thể dục, thể thao du lịch bưu chính, viễn thông và Internet công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin phát thanh báo chí xuất bản.

8. Phòng Giáo dục và Đào tạo: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.

9. Phòng Y tế: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, gồm: y tế cơ sở y tế dự phòng khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng y dược cổ truyền thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người mỹ phẩm vệ sinh an toàn thực phẩm bảo hiểm y tế trang thiết bị y tế dân số.

10. Phòng Kinh tế: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiểu thủ công nghiệp khoa học và công nghệ công nghiệp thương mại

11. Phòng Quản lý đô thị: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kiến trúc quy hoạch xây dựng phát triển đô thị nhà ở và công sở vật liệu xây dựng giao thông hạ tầng kỹ thuật đô thị (gồm: cấp, thoát nước vệ sinh môi trường đô thị công viên, cây xanh chiếu sáng rác thải bến, bãi đỗ xe đô thị).

12. Thanh tra quận: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

13. Ngoài ra, UBND quận có các đơn vị sự nghiệp và UBND 6 phường trực thuộc.


Quản lý video Quản lý video

// ]]>
Chung nhan Tin Nhiem Mang