Tuyên truyền Luật tổ chức chính quyền địa phương và Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 18/02/2016 Lượt xem: 77

UBND quận Cẩm Lệ vừa tổ chức hội nghị triển khai, phổ biến nội dung Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND.


Tại hội nghị, các đại biểu được nghe ông Tạ Tự Bình,nbsp;Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố Đà Nẵng giới thiệu nội dung của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND đến đại diện lãnh đạo, cán bộ các phòng, ban, các đơn vị, địa phương trên địa bàn quận.

nbsp;

Quang cảnh hội nghị

nbsp;

Báo cáo viên đã nêu các nội dung về sự cần thiết trong xây dựng luật tổ chức chính quyền địa phương; những nội dung cơ bản và những điểm mới của luật tổ chức chính quyền địa phương. Trong đó nêu rõ việc phân loại đơn vị hành chính ngay trong luật; việc sáp nhập, chia tách lãnh thổ từ cấp tỉnh đến cấp xã đều do Luật định và tiêu chí chia tách do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định; thay đổi cấu trúc, thẩm quyền của chính quyền địa phương... việc thành lập thêm Ban đô thị của HĐND đối với các thành phố; có chương riêng quy định về chính quyền hải đảo và đơn vị hành chính đặc biệt.nbsp;Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND có nhiều điểm mới. Đó là quy định thiết chế bầu cử mới là ủy ban bầu cử các cấp; điều chỉnh thời gian tiến hành bầu cử; định rõ tuổi đi bầu và ứng cử, cụ thể đến ngày bầu cử đủ 18 tuổi thì được bầu, đủ 21 tuổi thì được ứng cử; người tạm giữ, tạm giam được quyền bầu cử nếu đến ngày bầu cử được thả tự do thì ủy ban bầu cử đơn vị đó xóa tên bầu cử tại nơi giam giữ; chuyển, bổ sung danh sách cử tri đến nơi cư trú để bầu./.

Thu Hà


Quản lý video Quản lý video

// ]]>
Chung nhan Tin Nhiem Mang