Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất bầu cử Đại biểu HĐND quận nhiệm kỳ 2016- 2021
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 18/02/2016 Lượt xem: 62

Chiều ngày 16-2, UBMTTQVN quận tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận nhiệm kỳ 2016- 2021.


Tại hội nghị, đại diện Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã thông qua một số điểm mới trong Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND năm 2015. Theo dự kiến, số lượng đại biểu HĐND quận nhiệm kỳ 2016-2021 được bầu là 32 đại biểu trong số 54 ứng cử viên. Cụ thể chuyên trách khối Đảng là 6 ứng cử viên, chuyên trách HĐND là 4 ứng viên, bầu chọn 4 đại biểu, chuyên trách khối mặt trận và các đoàn thể xã hội là 9 ứng viên, bầu chọn 5 đại biểu, về tôn giáo, dân tộc có 4 ứng cử viên, bầu chọn 2 đại biểu, khối lực lượng vũ trang có 2 ứng cử viên, bầu chọn 2 đại biểu…. Thảo luận tại hội nghị, nhiều đại biểu cho rằng việc phân bổ, cơ cấu số lượng ứng cử viên vẫn chưa phù hợp, cần có sự điều chuyển ứng cử viên giữa các khối chuyên trách. Theo đó, 100% đại biểu tham dự hội nghị đã biểu quyết thống nhất số lượng ứng cử viên là 54, dịch chuyển 2 ứng cử viên tôn giáo, dân tộc sáng ứng cử viên HĐND và ứng cử viên khối mặt trận, đoàn thể, xã hội sang lực lượng vũ trang. Như vậy sẽ có 6 ứng cử viên HĐND bầu chọn 4 đại biểu, 2 ứng cử viên tôn giáo, dân tộc, bầu chọn 1 đại biểu, 7 ứng cử viên mặt trận, đoàn thể, xã hội bầu chọn 5 đại biểu, 4 ứng cử viên lực lượng vũ trang bầu chọn 2 đại biểu….

nbsp;

Quang cảnh hội nghị hiệp thương

Việc lựa chọn, giới thiệu những người đủ tiêu chuẩn ra ứng cử đại biểu HĐND quận qua các bước hiệp thương vừa bảo đảm về số lượng, chất lượng, vừa thể hiện được cơ cấu, thành phần, đại diện cho trí tuệ của khối đại đoàn kết dân tộc./.

Trung Trực


Quản lý video Quản lý video

// ]]>
Chung nhan Tin Nhiem Mang