Tuyên truyền, phổ biến điểm mới của Luật Hộ tịch
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 24/02/2016 Lượt xem: 69

Sáng ngày 24-02, UBND quận Cẩm Lệ tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến một số điểm mới cơ bản của Luật hộ tịch 2014 cho cán bộ tư pháp, hộ tịch các phường trên địa bàn quận.


Tại hội nghị, các cán bộ tư pháp, hộ tịch đã được nghe báo cáo viên Sở Tư pháp thành phố phổ biến, triển khai những điểm mới cơ bản của Luật Hộ tịch 2014 như đề cao vai trò hết sức quan trọng của công tác đăng ký hộ tịch, nhất là đăng ký khai sinh, cấp Giấy khai sinh và Số định danh cá nhân cho người được khai sinh khi đăng ký khai sinh; quy định xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử để lưu giữ thông tin hộ tịch của cá nhân, kết nối để cung cấp thông tin hộ tịch cơ bản của cá nhân cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; những quy định cải cách mạnh mẽ về trình tự, thủ tục đăng ký hộ tịch, tạo thuận lợi tối đa cho người dân. Cùng với đó, Luật hộ tịch cũng đã quy định cá nhân có quyền lựa chọn cơ quan đăng ký hộ tịch cho mình mà không phải phụ thuộc vào nơi cư trú như trước đây; phạm vi các việc hộ tịch có yếu tố nước ngoài….

nbsp;

Hội nghị tuyên truyền Luật Hộ tịch

Hội nghị nhằm kịp thời triển khai quán triệt những điểm mới về thẩm quyền, trình tự thủ tục đăng ký hộ tịch so với các quy định pháp luật trước đây…đến các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, đội ngũ cán bộ công chức làm công tác đăng ký và quản lý hộ tịch và nhân dân trên địa bàn quận, qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan, để áp dụng vào công việc chuyên môn của mình tại cơ sở./.

Trung Trực


Quản lý video Quản lý video

// ]]>