Hội nghị tổng kết 03 năm thực hiện Kết luận 06-KL/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 15/10/2009 Lượt xem: 14

Chiều ngày 14/10/2009, Quận uỷ Cẩm Lệ tổ chức Hội nghị tổng kết 03 năm thực hiện Kết luận 06-KL/TU ngày 17/11/2006 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về “phương hướng xây dựng và phát triển quận Cẩm Lệ đến năm 2010”.


 

Qua 03 năm thực hiện kết luận 06 của Thành uỷ, quận Cẩm Lệ đã đạt được những kết quả đáng kể trên các lĩnh vực: Giá trị sản xuất tăng bình quân giai đoạn 2006-2009 là 19,53%/năm, giá trị sản xuất công nghiệp-xây dựng tăng bình quân 18,4%/năm (trong đó công nghiệp dân doanh tăng bình quân 22,6%/năm), giá trị sản xuất thương mại dịch vụ tăng bình quân 25,3%/năm, giá trị sản xuất nông nghiệp giảm 3,2% /năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, ngành công nghiệp-xây dựng giảm từ 75,71% xuống 74,26%, ngành dịch vụ tăng từ 22,19 % lên 24,67%, ngành nông nghiệp giảm từ 2,1% xuống 1,08%. Số lượng doanh nghiệp tăng gấp 3 lần với quy mô doanh nghiệp ngày càng lớn. Thu ngân sách nhà nước tăng bình quân hàng năm là 26%. Đối với lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, trong 3 năm cùng với nguồn vốn thành phố và quận đã đầu tư hơn 113 tỷ đồng để xây dựng hoàn thành một số công trình phục vụ dân sinh 70 dự án được triển khai trên địa bàn quận, đến nay còn 14 dự án đang triển khai dở dang và 13 dự án chưa triển khai công tác bố trí tái định cư cho hộ dân thực hiện tốt, hầu hết các hộ đều đã ổn định chỗ ở, đời sống. Lĩnh vực văn hoá, an sinh xã hội đạt nhiều kết quả, tỷ lệ phổ cập bậc Tiểu học, THCS đạt 97%, 100% phường đạt chuẩn phổ cập giáo dục bậc Trung học. Thu nhập bình quân đầu người hàng năm tăng, cuối năm 2008 đạt 20 triệu đồng/ người/1năm, tăng 9,5 triệu so với năm 2006. Hệ thống chính trị từ quận đến phường, tổ dân phố được kiện toàn củng cố, chất lượng nâng lên rõ rệt.

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Thọ - Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ đã đánh giá cao những kết quả mà Quận đã triển khai thực hiện Kết luận 06 của Thành uỷ, đồng thời nêu lên một số nhiệm vụ trọng tâm mà Quận cần tập trung để thực hiện Kết luận này trong thời gian đến./.

 


Quản lý video Quản lý video

// ]]>
Chung nhan Tin Nhiem Mang