Đà Nẵng: Điều chỉnh các mục tiêu “Thành phố 5 không” giai đoạn 2009-2015
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 17/07/2009 Lượt xem: 19

UBND thành phố vừa đồng ý đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư về điều chỉnh các mục tiêu Chương trình “Thành phố 5 không” giai đoạn 2009-2015. Theo đó, điều chỉnh mục tiêu “Không có hộ đói ”thành “Không có hộ nghèo theo chuẩn thành phố” mục tiêu “Không có người mù chữ” thành “Không có học sinh bỏ học ở cấp Tiểu học và Trung học cơ sở”.


UBND thành phố vừa đồng ý đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư về điều chỉnh các mục tiêu Chương trình " Thành phố 5 không " giai đoạn 2009-2015. Theo đó, điều chỉnh mục tiêu " Không có hộ đói " thành " Không có hộ nghèo theo chuẩn thành phố " mục tiêu " Không có người mù chữ " thành  " Không có học sinh bỏ học ở cấp Tiểu học và Trung học cơ sở ".

Các mục tiêu khác không thay đổi là: " Không có người lang thang xin ăn ", " Không có người nghiện ma túy trong cộng đồng " và " Không có giết người để cướp của ".

 

Theo Trang thông tin điện tử thành phố ĐN


Quản lý video Quản lý video

// ]]>
Chung nhan Tin Nhiem Mang