Công bố xếp hạng cải cách hành chính
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 17/07/2009 Lượt xem: 23

Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Minh vừa ký thông báo về kết quả xếp hạng cải các hành chính(CCHC) năm 2008 đối với 19 đơn vị khối sở, ngành 7 đơn vị khối quận, huyện (không xếp hạng huyện đảo Hoàng Sa) và 6 đơn vị khối cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thành phố. UBND quận Cẩm Lệ đứng nhì bảng xếp hạng CCHC khối quận, huyện


Bảng xếp hạng CCHC căn cứ trên cơ sở các đơn vị tự chấm điểm theo ba tiêu chí chung: Tổ chức, chỉ đạo, điều hành công tác CCHC kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC tác động của kết quả CCHC đến sự phát triển kinh tế - xã hội với thang điểm 100.

Một tổ đánh giá độc lập do UBND thành phố lập ra thẩm định lại kết quả tự chấm điểm và tiến hành xếp hạng. Kết quả xếp hạng được lãnh đạo cao nhất của tất cả đơn vị ký biên bản công nhận trước khi công bố.

Bảng xếp hạng cụ thể như sau:
  Khối quận, huyện  
1 UBND quận Thanh Khê 1
2 UBND quận Cẩm Lệ 2
3 UBND quận Hải Châu 2
4 UBND quận Liên Chiểu 3
5 UBND quận Sơn Trà 4
5 UBND huyện Hòa Vang 5
6 UBND quận Ngũ Hành Sơn 6


Quản lý video Quản lý video

// ]]>
Chung nhan Tin Nhiem Mang