Giữ truyền thống, xây hiện đại
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 17/07/2009 Lượt xem: 18

Ngay sau khi thành lập quận trên cơ sở chia tách, sáp nhập các đơn vị hành chính thuộc quận Hải Châu và huyện Hòa Vang, các cấp, các ngành của quận Cẩm Lệ bắt tay ngay vào việc xây dựng một quận mới văn minh, hiện đại trong xu thế phát triển chung của toàn thành phố.  Việc khôi phục các hoạt động truyền thống đã góp phần tích cực vào việc xây dựng đời sống văn minh đô thị của quận Cẩm Lệ


Trong bộn bề những công việc đó, quận Cẩm Lệ đã cố gắng phục dựng lại những hoạt động mang tính truyền thống trong cộng đồng. Trước tiên là Lễ tế Nghĩa sĩ Đà Nẵng và Hội làng Khuê Trung với sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn quận. Trong đó, vai trò của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) từ quận đến các phường có một ý nghĩa to lớn, vừa khuyến khích, động viên các tộc họ, các tầng lớp nhân dân tham gia, đồng thời qua đó tạo nên phong trào sôi nổi, thiết thực trong việc giáo dục truyền thống đoàn kết dân tộc, giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống văn hóa

 

Với những thành công bước đầu đó, cùng với thời gian, các lễ hội: Đình làng Hòa An, Đình làng Lỗ Giáng, Trung Lương (Hòa Xuân) cũng được phục dựng, góp phần tăng thêm ý nghĩa trong việc xây dựng đời sống văn hóa mới mang đậm bản sắc dân tộc. Thông qua những lễ hội truyền thống này, nhiều hoạt động có ý nghĩa sâu sắc được tổ chức nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, giữ gìn và phát huy những giá trị  lịch sử cách mạng, hiểu biết lẫn nhau trong các tộc họ, trong nhân dân, nhất là đối với thế hệ trẻ, từ đó động viên mọi người cùng chung tay thực hiện nhiệm vụ mới. Đồng thời, từ các lễ hội này, những tập tục mê tín, dị đoan ở từng khu dân cư cũng dần được xóa bỏ nhằm hình thành nên nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn quận trong xu thế mới.

Theo một lãnh đạo của Ủy ban MTTQ quận, do đặc thù là một quận mới thành lập trên cơ sở đời sống đại bộ phận nhân dân từ xã nông nghịêp chuyển sang phường đô thị, nên việc kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại để từng bước xây dựng đời sống văn minh đô thị là điều cần thiết. Những nét đẹp truyền thống được phục dựng qua các lễ hội, các hương ước, quy ước ... trong dòng tộc chính là một trong những yếu tố quan trọng góp phần xây dựng nền tảng vững chắc để thực hiện Đề án "Xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị" của quận trong điều kiện hiện nay.
 
Trong đó, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam các cấp, từ quận đến cơ sở luôn được thể hiện một cách rõ ràng thông qua các chương trình thống nhất hành động của mình. Cùng với việc tham gia phục dựng các lễ hội đó, với vai trò của mình, MTTQ các cấp của quận Cẩm Lệ luôn chú trọng việc tổ chức tốt Ngày hội " Đại đoàn kết toàn dân tộc " mang đậm dấu ấn và màu sắc của mình. Các ngày hội này cũng là nơi thể hiện bản sắc văn hóa truyền thống trong lòng đời sống hiện đại ngày càng được thể hiện rõ nét ở quận Cẩm Lệ.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, việc tham gia xây dựng một đời sống thực sự hiện đại trong nhân dân là việc làm được đầu tư nhiều hơn cả trong các hoạt động của tổ chức này trong đó có việc thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư". Cuộc vận động mang tính rộng lớn này được gắn với việc thực hiện các nghị quyết liên tịch, chương trình "5 không, 3 có" của thành phố và chương trình " 4 giảm, 2 xây " của quận đồng thời các tiêu chí về xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị được đưa vào quy ước cam kết cộng đồng, tộc họ ... để vận động nhân dân cùng thực hiện.

Với vai trò của mình, MTTQ các cấp đã tập trung vận động quyên góp hơn 800 triệu đồng để cùng với các nguồn quỹ khác, xây dựng mới để xóa 96 nhà tạm trên địa bàn quận và sớm hoàn thành chương trình làm nhà đại đoàn kết, xóa nhà tạm cho hộ nghèo có đất ở ổn định. Trong phong trào giúp nhau làm kinh tế, MTTQ đã phối hợp với chính quyền và các đoàn thể vận động nhân dân phát huy nội lực bằng nhiều hình thức, góp phần giải quyết việc làm, giảm hộ nghèo
 
Đây chính là những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, có tác động sâu sắc trong việc xây dựng một diện mạo khu đô thị cửa ngõ phía Nam thành phố văn minh, hiện đại trên nền tảng phát huy các giá trị truyền thống nghìn đời.

(Theo Báo Đà Nẵng)

 


Quản lý video Quản lý video

// ]]>
Chung nhan Tin Nhiem Mang