Danh bạ điện thoại
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 07/04/2016 Lượt xem: 445


ĐƠN VỊ

CHỨC VỤ

HỌ VÀ TÊN

ĐTCQ

DI ĐỘNG

ĐỊA CHỈ

I. Khối Đảng

133 Ông Ích Đường ,TP Đà Nẵng

Bí thư

Lê Quang Nam

3698787

nbsp;

0905939866

nbsp;

nbsp;

Phó Bí thư

Trần Anh Đức

3698728

0905455455

nbsp;

VĂNnbsp;
PHÒNG

Chánh VP

Trần Văn Hùng

2221781

0905258248

nbsp;

Phó Chánh VP

Nguyễn Ngô

Trung Việt

2221781

0905904139

nbsp;

Phó Chánh VP

Ngô Tuấn Anh Việt

3698850

0935040977

nbsp;

Phó Chánh VP

Hồ Văn Quốc Đại

2221781

nbsp;

nbsp;

BAN
TUYÊN GIÁO

Trưởng Ban

Nguyễn Thị Việt Hiền

3674181

0905168212

nbsp;

Phó T/Ban

nbsp;Tạ Bền

3674278

nbsp;0905007778

nbsp;

Phó T/Ban

Trần Thị Kim Phượng

2246181

0905233339

nbsp;

TRUNG TÂMnbsp;
BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ

Giám đốc

Lê Đức Bút

2213085

0903517206

nbsp;

P/Giám đốc

Trịnh Ngọc Hòa

2213085

0906475252

nbsp;

BAN
DÂN VẬN

nbsp;

Trưởng ban

Hồ Văn Khoa

3676155

0914010001

nbsp;

Phó T/ban

Nguyễn Hữu Hổ

3674183

0913490026

nbsp;

Phó T/ban

Lê Ánh Đông

3674183

nbsp; nbsp;

BAN
TỔ CHỨC

Trưởng ban

Ngô Ngọc Quốc

3698724

0989155785

nbsp;

Phó T/ban

Nguyễn Hồng Minh

3699512

0905212567

nbsp;

Phó T/ban

Trần Viết Cự

3699512

0905164943

nbsp;

Phó T/ban

Nguyễn Thị nbsp;Lệ Thu

3699512

0905099349

nbsp;

UỶ BANnbsp;
KIỂM TRA

nbsp;

Chủ nhiệm

Mai Thị Ánh Hồng

2473555

0905129827

nbsp;

Phó Chủ nhiệm

Đặng Văn Dũng

3674182

nbsp;

nbsp;

Phó Chủ nhiệm

Mai Văn Du

3674182

0905218114

nbsp;

nbsp;

nbsp;

II. Khối Mặt trận, đoàn thể

131 Ông ÍchĐường, TP Đà Nẵng

UỶ BAN
MTTQVN

Chủ tịch

Phạm Thị Nhàn

3674209

0937002125

nbsp;

Phó Chủ tịch

Nguyễn Tờn

3674208

0905057570

nbsp;

Phó Chủ tịch

Đặng Văn Khánh

3674208

0905864486

nbsp;

Phó Chủ tịch

Nguyễn Văn Trình

3674208

0905176384

nbsp;

Hội NCT

Chủ tịch

Đặng Văn Khánh

2815269

nbsp;0935303373

nbsp;

Đoàn Thanh niên

Bí thư

Vũ Thành Liêm

nbsp;

0989156079

nbsp;

Phó Bí thư

Lê Văn Hùng

nbsp;

0905277227

nbsp;

Hội LHPN

Chủ tịch

Ngô Thị Thùy Trang

2241217

0905014330

nbsp;

Phó Chủ tịch

Lê Thị Thu Hường

3674211

0905009298

nbsp;

Phó Chủ tịch

Nguyễn Thị Lý

3674211

0935282389

nbsp;

Hội CCB

Chủ tịch

Trần Đức Hiếu

3674206

01287447023

nbsp;

Phó Chủ tịch

Phạm Ngọc Chiến

3674206

0983057532

nbsp;

Phó Chủ tịch

Nguyễn Văn Thành

3674206

01228501481

nbsp;

Hội Nông dân

Chủ tịch

Đặng Hữu Quế

3674212

0905088118

nbsp;

Phó Chủ tịch

Lê Văn Phiếu

3674212

0913479842

nbsp;

nbsp;

nbsp;LĐLĐ

Chủ tịch

Phạm Quang Ánh

3674210

0914081129

nbsp;

Phó Chủ tịch

Nguyễn Thị Kim Trinh

3674210

nbsp;

nbsp;

nbsp;

III. Khối Nhà nước

nbsp;

40 Ông ÍchĐường,

TP Đà Nẵng

Chủ tịch UBND

Lê Văn Sơn

3676499

0905090080

nbsp;

Phó Chủ tịch UBND

Trần Văn Phi

3674090

0905422779

nbsp;

Phó Chủ tịch UBND

Phạm Nam Sơn

3674158

0985800080

nbsp;

Văn phòng UBND

Chánh VP

Nguyễn Văn Hoa

3674159

0903595496

nbsp;

Phó CVP

Phạm Đăng Khoa

3676124

0905085059

nbsp;

Phó CVP

Nguyễn Hoàng

nbsp;

nbsp;0905359828

nbsp;

Phó CVP

Trần Phước Mỹ

2246151

0913422177

nbsp;

Bộ phậnnbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; tổng hợp

nbsp;

3674375

nbsp;

nbsp;

Bộ phận Văn thư

nbsp;

3674157

nbsp;

nbsp;

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

nbsp;

nbsp;

nbsp;

3674174

nbsp;

nbsp;

Phòng Kinh tế

Trưởng phòng

Ngô Anh Tuấn

3674169

0905233996

nbsp;

Phó phòng

Hứa Thị Thuỳ Phương

0905152299

nbsp;

Phó phòng

Huỳnh Thị Kim Chi

0907659172

nbsp;

Phó phòng

Đỗ Lê Hạ Yên

nbsp;0977281859

nbsp;

Phòng Nội vụ

Trưởng phòng

Nguyễn Đình Trung Kiên

3674163

0905026729

nbsp;

Phó phòng

Nguyễn Hữu Vỹ

3672083

0905031032

nbsp;

Phó phòng

Võ Văn Nam

01224572781

nbsp;

Phó phòng

Nguyễn Thị Nga

nbsp;

3674163

0905661035

nbsp;

Phòngnbsp;
Tài chính –Kế hoạch

Trưởng phòng

Ngô Ngọc Trọng

3674173

0905048049

nbsp;

Phó phòng

Phan Tịnh Phong

2246551

0935212147

nbsp;

Phó phòng

Nguyễn Lộc

3674171

0903520877

nbsp;

Phó phòng

Phùng Mỹ Hạnh

nbsp;

nbsp;

nbsp;

Phòngnbsp;
Tài nguyên - Môi trường

nbsp;

Trưởng phòng

Đinh Thanh

3674167

0913452785

nbsp;

Phó phòng

Trần Chi

0905226285

nbsp;

Phó phòng

nbsp;

Trần Văn Hòa

3674309

nbsp;

nbsp;

Chi nhánhVăn phòng ĐKQSDĐ

nbsp;

Giám đốc

Nguyễn Thành Quốc

nbsp;

0905233339

nbsp;

Phó Giám đốc

Nguyễn Phước Đức

0905004249

nbsp;

Phó Giám đốc

nbsp;

Vũ Thị Loan

nbsp;

0905335008

nbsp;

Phòng

Quản lý đô thị

nbsp;

Trưởng phòng

Lê Hoài Nam

3674371

0905194999

nbsp;

Phó phòng

Mai Đăng Đa

0913486809

nbsp;

Phó phòng

Võ Thành Quý

0935999749

nbsp;

nbsp;

Phòng LĐ,TBamp;XH

nbsp;

Trưởng phòng

Phan Văn Phong

3674168

nbsp;

0905113789

nbsp;

Phó phòng

Đoàn Văn Hòa

nbsp;0905223237

nbsp;

Phó phòng

Đoàn Thị Quyên

0905151787

nbsp;

Phó phòng

Trần Thị Lanh

nbsp;

0983494021

nbsp;

Phòngnbsp;
Văn hoá –nbsp;
Thông tin

Trưởng phòng

Nguyễn Thị Hồng Ái

3674170
3676017

nbsp;

nbsp;

0914111078

nbsp;

Phó phòng

Nguyễn Được

0913427355

nbsp;

nbsp;

Phó phòng

Trương Hùng Mạnh

nbsp;

3676017

0905134170

nbsp;

Trung tâm VHTT

Giám đốc

Kiều Phan Tuấn

3674566

0905237299

Trường Sơn, Q.Cẩm Lệ

Phó

Giám đốc

Nguyễn Đức Hạnh

0905688621

nbsp;

Phó

Giám đốc

Bùi Ngọc Minh

0905277227

nbsp;

nbsp;

Phó Giám đốc

Huỳnh Đình Hưng

3674566

nbsp; nbsp;

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Trưởng phòng

Phạm Hồng Thái

3674214

0935115599

359 Cách mạng tháng 8

Phó phòng

Nguyễn Phước

0914190775

nbsp;

Phòng Tư pháp

Trưởng phòng

Trần Trung Thanh

3674161

0942017729

nbsp;

Phó phòng

Thái Thanh Sơn

0905929157

nbsp;

Phó phòng

Đặng Thanh Hải

0913415592

nbsp;

Phó phòng

Trần Thị Bảo Khuyên

0914049403

nbsp;

Phòng Y tế

Trưởng phòng

Ngô Thị Lẫm

3675827

0903544736

nbsp;

Phó phòng

Võ Thị Thủy

nbsp;

0935043397

nbsp;

Thanh tra

nbsp;nhà nước

Chánh thanh tra

Lê Kim Hùng

3674164

0913436817

nbsp;

Phó Chánh thanh tra

Lê Văn Đình

nbsp;

nbsp;

Phó Chánh thanh tra

Nguyễn Thị Hiền

nbsp;0974319900

nbsp;

Ban Quản lý

dự án

nbsp;

Trưởng Ban

Lê Trùng Dương

3672909

0935979877

nbsp;

Phó Ban

Hồ Hải Nam

0905039929

nbsp;

Phó Ban

Nguyễn Văn Thanh

nbsp;

0906544686

nbsp;

Trung tâm dân số

Giám đốc

Lê Thị Ngọc Diệp

3674466

0905001014

nbsp;

Phó Giám đốc

Bùi Thị Thanh Phượng

0905147647

nbsp;

Đội Kiểm tra quy tắc đô thị

Đội trưởng

Phạm Lược

3674162

0913423101

nbsp;

Đội phó

Phan Hữu Quả

0905070242

nbsp;

Đội phó

Phùng Thanh Hoàng

nbsp;

0905556869

nbsp;

Ban Quản lý chợ

Trưởng ban

Trương Xuân Hòa

nbsp;

0905201203

nbsp;

Phó ban

Trần Văn Phú

nbsp;

0982846355

nbsp;

nbsp;

IV. Khối Nội chính

nbsp;

Cơ quan

Quân sự

Chỉ huy trưởng

Nguyễn Hiền

3674175

nbsp;

nbsp;

Phó Chỉ huy

Phạm Trường Tuấn

3674176

0905085522

nbsp;

Phó Chỉ huy

Phan Văn Tuận

0905284501

nbsp;

Phó Chỉ huy

Nguyễn Chấn

0905133289

nbsp;

Công an

nbsp;

nbsp;

Trưởng Công an

Đặng Văn Khuôn

3846718

nbsp;

nbsp;

nbsp;

nbsp;

298 Cách mạng tháng 8

Phó Trưởng Công an

Trần Văn Nhơn

nbsp;

nbsp;

Phó Trưởng Công an

Hồ Ngọc Hợp

0913432559

nbsp;

Phó Trưởng Công an

Phan Minh Mẫn

0903592496

nbsp;

Phó Trưởng Công an

Nguyễn Nho Chinh

nbsp; nbsp;

Cảnh sát giao thông

Đội Trưởng

Hồ Thanh Hải

3673022

nbsp;

nbsp;

Đội phó

Nguyễn Văn Nam

nbsp;

nbsp;

nbsp;

Thi Hành án

Đội trưởng

Nguyễn Thanh Tâm

3674227

0905170376

nbsp;

Đội phó

Nguyễn Tiến Dũng

3674228

0905484322

nbsp;

Toà án nhân dân

Chánh án

nbsp;Lê Tự Sinh

3846162

nbsp;0905100324

nbsp;

P/Chánh án

Đỗ Thị Thu Trang

0905362623

nbsp;

Viện kiểm sát

Viện Trưởng

Trần Hoài Nam

3846967

0913443303

nbsp;

Viện phó

Huỳnh Phương Đông

3846177

0983004140

nbsp;

Viện phó

Nguyễn Thị Hồng Thanh

3674670

0949558494

nbsp;

nbsp;

nbsp;

nbsp;

nbsp;

nbsp;

nbsp;

nbsp;

nbsp;

nbsp;

nbsp;

nbsp;

nbsp;


Quản lý video Quản lý video

// ]]>