UBND quận Cẩm Lệ vừa tổ chức cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm A/H1N1 mở rộng nhằm tăng cường các biện pháp trong công tác phòng chống dịch cúm A/H1N1 và dịch sốt xuất huyết trên địa bàn quận.

" /> UBND quận Cẩm Lệ vừa tổ chức cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm A/H1N1 mở rộng nhằm tăng cường các biện pháp trong công tác phòng chống dịch cúm A/H1N1 và dịch sốt xuất huyết trên địa bàn quận.

" />
Quận Cẩm Lệ triển khai công tác tăng cường chủ động trong công tác phòng, chống dịch cúm A/H1N1 và dịch sốt xuất huyết trên địa bàn.
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 07/08/2009 Lượt xem: 12

UBND quận Cẩm Lệ vừa tổ chức cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm A/H1N1 mở rộng nhằm tăng cường các biện pháp trong công tác phòng chống dịch cúm A/H1N1 và dịch sốt xuất huyết trên địa bàn quận.


             Hội nghị đã nghe ngành Y tế quận phổ biến một số thông tin về tình hình đại dịch cúm A/H1N1 và dịch sốt xuất huyết đang tiếp tục lây lan nhanh trong cộng đồng. Thời gian qua, trên địa bàn quận đã xuất hiện 03 ca nhiễm cúm A/H1N1 đến nay qua điều trị đã xuất viện và 27 ca sốt xuất huyết đang điều trị.

          UBND quận chỉ đạo các ngành, địa phương tích cực triển khai Kế hoạch phòng, chống dịch cúm A/H1N1 kết hợp với công tác phòng chống dịch tả, dịch sốt xuất huyết và dịch cúm gia cầm H5N1 thường xuyên tăng cường và đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau trong cộng đồng đề nghị các trường học và các doanh nghiệp có quy mô sản xuất lớn trên địa bàn sớm thành lập Ban phòng chống dịch và xây dựng Kế hoạch cụ thể của từng đơn vị hoặc cử cán bộ theo dõi để chủ động ứng phó trong trường hợp dịch xảy ra tại đơn vị. Ngành Giáo dục và Đào tạo quận phối hợp với ngành Y tế để tổ chức phun thuốc khử trùng các trường học nhằm đảm bảo an toàn cho các em học sinh trước khi bước vào khai giảng năm học mới, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cha mẹ học sinh, toàn bộ đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh các cấp trên địa bàn quận.
          UBND quận đã lập số điện thoại đường dây nóng để phục vụ cho công tác này:
          Trong giờ hành chính: 0511.2240725 hoặc 0511.3675827
          Ngoài giờ hành chính: 0905 325589 (gặp BS Tỵ) hoặc 0903 544736 (gặp Chị Lẫm)

Quản lý video Quản lý video

// ]]>
Chung nhan Tin Nhiem Mang