Hội nghị BCH quận Cẩm Lệ lần thứ 6 ( Mở rộng)
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 15/07/2016 Lượt xem: 117

Sáng ngày 8/7, Quận ủy Cẩm Lệ tổ chức hội nghị BCH lần thứ 6 ( Mở rộng) sơ kết 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ từ nay đến cuối năm. Đồng chí Trần Anh Đức - PBT Thường trực Quận ủy chủ trì hội nghị.


6 tháng đầu năm, Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các ban, ngành, đoàn thể triển khai thực hiện Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2016 với tinh thần chủ động, quyết liệt ngay từ những tháng đầu năm. Nhờ đó, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn quận tiếp tục phát triển ổn định. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn quận ước đạt 7.074 tỷ đồng, bằng 51,7% kế hoạch, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm 2015. Thu ngân sách đạt khá với 172 tỷ đồng bằng 64% kế hoạch so với dự toán giao.nbsp; Giải quyết cho 1.045 lao động có việc làm mới, đạt 49,5% kế hoạch. Gọi công nhân nhập ngũ đạt 100% kế hoạch.

nbsp;

Quang cảnh hội nghị

nbsp;

Công tác giải toả đền bù, đầu tư xây dựng cơ bản tiếp tục được triển khai thực hiện tích cực. Lĩnh vực văn hóa - xã hội, y tế, giáo dục, giảm nghèo, vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh có nhiều cố gắng. Công tác an sinh xã hội, hỗ trợ giúp đỡ hộ nghèo, sữa chữa nhà cho gia đình chính sách được triển khai tích cực. Đến nay toàn quận đã hoàn thành được 55 nhà cho gia đình chính sách, còn 03 ngôi nhà sẽ thực hiện xong trước 27/7/2017. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định; Mặt trận và các hội, đoàn thể tổ chức triển khai tích cực các chương trình kế hoạch đề ra. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn; BTV Quận ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra thành công tốt đẹp, đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội chính trị của toàn dân.

nbsp;

Tuy nhiên, Theo phát biểu và đánh giá tình hình của các đại biểu dự hội nghị, tiến độ triển khai thực hiện một số công trình xây dựng cơ bản chưa đảm bảo. Công tác vận động trong giải tỏa đền bù, bàn giao mặt bằng còn gặp không ít khó khăn. Tình trạng xây dựng trái phép vẫn còn xảy ra. Việc triển khai thực hiện chủ trương "Năm văn hóa, văn minh đô thị 2016" còn trầm lắng. Tai nạn giao thông diễn biến khó lường và còn nhiều tiềm ẩn phức tạp. Công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận ở một số lĩnh vực còn hạn chế.

nbsp;

Nhiệm vụ 06 tháng cuối năm, quận Cẩm Lệ tập trung tiếp tục thực hiện các biện pháp thúc đẩy kinh tế phát triển theo hướng bền vững. Đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư trên địa bàn quận. Tiếp tục triển khai đề án "Tăng cường vài trò quản lý nhà nước trong việc hỗ trợ doanh nghiệp quận phát triển đến năm 2020".

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Trần Anh Đức - PBT Thường trực Quận ủy nhấn mạnh 03 nhóm nhiệm vụ quan trọng cần thực hiện tốt trong thời gian tới. Trong đó về Kinh tế - xã hôi, quốc phòng, an ninh, đồng chí yêu cầu phải rà soát, đánh giá các chỉ tiêu chủ yếu, đặc biệt là quan tâm triển khai quyết liệt các giải pháp thu ngân sách, phấn đấu năm 2016 thu vượt từ 10-15% so với dự toán; Đẩy mạnh tiến độ thi công các dự án trọng điểm trên địa bàn, các dự án theo thông báo 343 của Thành ủy Đà Nẵng; Lãnh đạo, triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 43 của Thành ủy về năm văn hóa văn minh đô thị, Chỉ thị 37 của Thành ủy về phòng chống ma túy. Đặc biệt các cơ cở Đảng, địa phương, đơn vị triển khai có hiệu quả mục tiêu " 4 an" của Thành phố ( Đó là ATGT, ANTT, AT VSTP và An sinh xã hội"); Lãnh đạo Hội đồng nhân dân quận và phường trên địa bàn đi vào hoạt động hiệu quả ngay từ những ngày đầu. Trong lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, quán triệt tốt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020; kế hoạch của Quận ủy về 05 nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế, xã hội; Triển khai tốt Chỉ thị 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính Trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh; Chuẩn bị tốt các nội dung làm việc với BTV Thành ủy vào tháng 8 tới./.

Hồng Hạnh


Quản lý video Quản lý video

// ]]>
Chung nhan Tin Nhiem Mang