Đề án định hướng phát triển của quận Cẩm Lệ
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 04/01/2011 Lượt xem: 340

Đây là các đề án định hướng phát triển kinh tế-xã hội quận Cẩm Lệ từ năm 2006-2010, sau 2010 và tầm nhìn đến năm 2020


TT
Tên đề án
Thời gian ban hành
Đơn vị tham mưu
Đã có văn bản triển khai
Cần chỉ đạo
Ghi chú
A/ Đề án của quận xây dựng trước năm 2010
1
Đề án phát triển TM-DV trên địa bàn quận giai đoạn 2006-2010 và sau 2010
- Tháng 7/2006
- Đã Sơ kết 3 năm thực hiện đề án ngày 7/7/2009
Phòng Kinh tế
Đã có kế hoạch triển khai
Tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện
 
2
Đề án phát triển CN-TTCN quận Cẩm Lệ giai đoạn 2006-2010 và sau 2010
Năm 2007
Phòng Kinh tế
Đã có kế hoạch triển khai
Sơ kết 5 năm thực hiện
 
3
Đề án phát triển kinh tế quận đến năm 2010, giai đoạn 2010-2015
Tháng 12/2008 
Phòng Kinh tế
Đã có kế hoạch triển khai
Sơ kết 2 năm triển khai
 
4
Đề án xây dựng sản phẩm chủ lực và phát triển nghề quận giai đoạn 2010-2015
Tháng 12/2009
Phòng Kinh tế
 
Ban hành kế hoạch triển khai
 
5
Đề án phát triển nông nghiệp đô thị quận giai đoạn 2010-2015
Tháng 12/2009
Phòng Kinh tế
 
Ban hành kế hoạch triển khai
 
6
Đề án bảo vệ môi trường quận giai đoạn 2007-2010
Tháng 1/2007
Phòng TNMT
Đã có kế hoạch triển khai
 
 
7
Đề án phát triển văn hoá quận Cẩm Lệ đến năm 2010 và giai đoạn 2010-2015
Tháng 12/2008
Phòng VHTT
Đã có kế hoạch triển khai
 
 
8
Đề án giải quyết việc làm khu đô thị sinh thái Hoà Xuân
Tháng 2/2010
Phòng LĐTB&XH
 
Cần có kế hoạch triển khai cụ thể
 
9
Đề án quy hoạch nâng cấp hệ thống giao thông kiệt hẽm, giao thông nội thị quận Cẩm Lệ giai đoạn 2008-2010
Tháng 12/2008
Phòng QLĐT
Đã có kế hoạch triển khai
Sơ kết 2 năm thực hiện
 
10
Đề án phát triển đô thị trên địa bàn quận Cẩm Lệ giai đoạn 2008-2010 và sau 2010
Tháng 3/2008
Phòng QLĐT
Đã có kế hoạch triển khai
Sơ kết 3 năm thực hiện
 
11
Đề án Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH quận Cẩm Lệ đến năm 2020
Năm 2009
Phòng TC-KH
 
Xây dựng kế hoạch triển khai từng lĩnh vực
Phòng TC-KH tham mưu
12
Đề án quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn quận từ nay đến 2020
UBND thành phố phê duyệt năm 2010
Phòng TNMT
 
Xây dựng kế hoạch triển khai
 
13
Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật trong cộng đồng dân cư ở quận Cẩm Lệ giai đoạn 2009-2013
Tháng
4/2009
Phòng Tư pháp
Đã có kế hoạch triển khai
 
 
B/ Đề án của quận xây dựng năm 2010
1
Đề án khảo sát tập quán tiêu dùng để xây dựng hệ thống phân phối trên địa bàn quận 2011-2015 và 2015-2020
 
 
Phòng Kinh tế
Đã trình lãnh đạo UBND quận  kế hoạch triển khai
 
 
2
Đề án quy hoạch phát triển ngành y tế quận đến năm 2020
 
Trung tâm Y tế
 
Xây dựng kế hoạch triển khai
 
3
Đề án đưa Nghị quyết của Đảng vào đời sống nhân dân và
 
Ban Tuyên giáo
Đã có kế hoạch triển khai
 
 
4
Đề án Nâng cao năng lực cộng đồng về phòng chống bạo lực gia đình
 
Hội LHPN
 
Xây dựng kế hoạch triển khai
 
5
Đề án bảo vệ môi trường giai đoạn 2010-2015
 
Phòng TNMT
 
Xây dựng kế hoạch triển khai
 
C/ Đề án của quận xây dựng năm 2011
1
Đề án vai trò phụ nữ trong việc tuyên truyền xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh đô thị trong cộng đồng
 
Phụ nữ, VHTT
 
 
 
2
Đề án nâng cao năng lực triển khai công nghệ thông tin với cải cách hành chính trên địa bàn quận
 
VP, Nội vụ
 
 
 
3
Đề án khảo sát đánh giá hỗ trợ nâng cao đời sống người tàn tật, người nghiện ma tuý trong cộng đồng, người được tha tù về
 
UBMT, LĐTBXH, CA
 
 
 


Quản lý video Quản lý video

// ]]>
Chung nhan Tin Nhiem Mang