Công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận, huyện và UBND phường, xã
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 08/07/2014 Lượt xem: 17

Chủ tịch UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 3772/QĐ-UBND ngày 10/6/2014 về việc công bố bộ thủ tục hành chính áp dụng tại quận, huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và Quyết định số 3715/QĐ-UBND ngày 09/6/2014 về việc công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.


Hai Quyết định này thay thế các Quyết định số 2961/QĐ-UBND về việc công bố bộ thủ tục hành chính áp dụng tại quận, huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và Quyết định số 2962/QĐ-UBND về việc công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Theo đó, trong quá trình thực hiện 02 bộ thủ tục hành chính, nếu có văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành thay đổi hoặc điều chỉnh các quy định có liên quan đến nội dung thủ tục hành chính thì đề nghị UBND quận, huyện, UBND phường, xã và các cơ quan liên quan có trách nhiệm áp dụng văn bản mới ban hành; niêm yết công khai các quy định mới tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Đồng thời, nếu có vướng mắc, phát sinh, đề nghị phản ánh về Sở Tư pháp (Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính) hoặc Sở Nội vụ (Phòng Cải cách hành chính) để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND thành phố xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

nbsp;Thanh An

nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;nbsp;


Quản lý video Quản lý video

// ]]>