Quận ủy Cẩm Lệ tổng kết công tác xây dựng Đảng
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 22/02/2017 Lượt xem: 107

Sáng ngày 21-2, Quận ủy Cẩm Lệ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016 và triển khai phương hướng năm 2017.


Trong năm 2016, Quận ủy Cẩm Lệ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng khá toàn diện trên các mặt chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ, kiểm tra giám sát, dân vận…. Đặc biệt, quận ủy Cẩm Lệ đã lãnh đạo tăng cường công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong năm 2016, toàn Đảng bộ đã kết nạp được 107 đảng viên. Qua phân loại chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên năm 2016 có 14/28 tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, 3 tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, 3.392 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 504 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Bên cạnh đó, thực hiện Kết luận 80-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương, trong năm, Quận ủy đã ra quyết định thành lập 1 tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, nâng tổng số tổ chức Đảng doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước lên con số 13 với 81 đảng viên.

nbsp;

Năm 2017, Quận ủy Cẩm Lệ xác định là năm tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về chỉnh đốn, xây dựng Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chỉ thị 29 của Thành ủy về 5 xây 3 chống, chương trình Thành phố 4 an…, vì vậy công tác xây dựng Đảng đòi hỏi phải được tăng cường, trọng tâm là tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, phấn đấu xây dựng tổ chức Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh.

nbsp;

Bí thư Quận ủy Huỳnh Thị Tam Thanh tặng giấy khen cho các đảng viên tiêu biểu

nbsp;

Dịp này, Quận ủy Cẩm Lệ đã tặng giấy khen cho 3 tổ chức cơ sở Đảng đạt "trong sạch sạch vững mạnh tiêu biểu", đồng thời tặng giấy khen cho nhiều tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng 5 năm liền 2012-2016 cũng như trong năm 2016./.

Trung Trực


Quản lý video Quản lý video

// ]]>
Chung nhan Tin Nhiem Mang