Quận Cẩm Lệ: Hội nghị Sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2014
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 07/08/2014 Lượt xem: 10

Ngày 01/8/2014 UBND quận Cẩm Lệ tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2014 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014.


Hội nghị đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2014, qua đó việc thực hiện chỉ thị 29-CT-TU được thực hiện tốt từ đó tinh thần, thái độ, lề lối làm việc, ý thức phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ có chuyển biến tích cực. Công tác văn thư lưu trữ có nhiều thể hiện tốt trong việc lưu trữ và lập hồ sơ công việc.nbsp;

nbsp;

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị đ/c Hồ Kỳ Minh – Bí thư Quận ủy và đồng chí Lê Văn Sơn - Chủ tịch UBND quận đã chỉ đạo các ngành, địa phương cần tập trung thực hiện công tác cải cách hành chính gắn với Chương trình trọng tâm kỷ niệm 10 năm thành lập quận và Đại hội Đảng bộ quận lần thứ III, trong đó đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công vụ, nâng cao mức độ hài lòng của công dân về chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công qua hình thức đánh giá trực tuyến; nbsp;nâng cao chất lượng công tác Văn thư lưu trữ, việc thực hiện cơ chế tài chính công; đưa tỷ lệ sử dụng thư điện tử thành phố, phần mềm quản lý văn bản điều hành trong hoạt động công vụ đạt 90% trở lên, xây dựng 02 phường điện tử trong năm 2014 và chú trọng công tác văn thư lưu trữ, lập hồ sơ công việc của cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời đưa tiêu chí đánh giá thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, văn thư lưu trữ phải gắn với việc thưc hiện Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 06/11/2013nbsp;của Thành ủy Đà Nẵng thực hiện nội dung "5 xây, 3 chống" vào công tác đánh giá thi đua khen thưởng các cơ quan, đơn vị,địa phương hàng năm./.

nbsp;

Đ/c Lê Văn Sơn Chủ tịch UBND quận phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tin, ảnh: An Nguyễn


Quản lý video Quản lý video

// ]]>