Tài liệu tập huấn kỹ năng phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí và thông tin đối ngoại
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 20/05/2017 Lượt xem: 46

1. Luật báo chí 2017 (tải về)

2. Luật tiếp cận thông tin (tải về)

3. Nghị Định 09 về quy chế phát ngôn (tải về)

4. Nghị định 72 quản lý hoạt động thông tin đối ngoại (tải về)nbsp;

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Quản lý video Quản lý video

// ]]>