Về việc tuyển dụng công chức phường thuộc quận Cẩm Lệ năm 2017
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 01/06/2017 Lượt xem: 66

- Thông báo về việc tuyển dụng công chức phường thuộc quận Cẩm Lệ năm 2017 (tải về)

- Kế hoạch về việc tiếp nhận không qua thi tuyển và xét tuyển công chức phường thuộc quận Cẩm Lệ năm 2017 (tải về )

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Quản lý video Quản lý video