Về việc tiếp nhận hồ sơ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Cẩm Lệ năm học 2017 - 2018
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 28/06/2017 Lượt xem: 590

Căn cứ Quyết định số 764/QĐ-SNV ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng năm học 2017 - 2018 và thực hiện Kế hoạch số 665/KH-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2017 của UBND quận Cẩm Lệ về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Cẩm Lệ năm học 2017 - 2018; UBND Cẩm Lệ thông báo nội dung liên quan đến việc thi tuyển như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng

- Tiểu họcnbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; :nbsp; 18 chỉ tiêu;

- Trung học cơ sở : 36 chỉ tiêu;

Cụ thể:

nbsp;

Bậc học

nbsp;

Tổng số

Nhu cầu tuyển dụng

Bộ môn

Văn hóa

Tiếng Anh

Tin học

Thể dục

Âm nhạc

Mĩ thuật

Tổng phụ trách Đội

Địa lý

Công dân

Hóa học

Lịch sử

Ngữ văn

Sinh học

Toán học

Vật lý

Ghi chú

Tiểu học

18

13

01

0

04

0

0

0

nbsp;

nbsp;

nbsp;

nbsp;

nbsp;

nbsp;

nbsp;

nbsp;

nbsp;

THCS

36

nbsp;

03

02

01

0

0

0

04

0

02

04

09

04

06

01

nbsp;

Tổng cộng

54

13

04

02

05

0

0

0

04

0

02

04

09

04

06

01

nbsp;

nbsp;

2. Đối tượng thi tuyển

a) Đối tượng 1: Các đối tượng đang hợp đồng lao động là giáo viên giảng dạy tại các trường Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn quận, có trình độ đại học trở lên, có chuyên môn phù hợp vị trí việc làm cần tuyển theo quy định, cụ thể:

- Bậc tiểu học: Người dự tuyển phải có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm tiểu học hoặc đại học sư phạm các chuyên ngành phù hợp với bộ môn đăng ký dự tuyển trở lên;

- Bậc trung học cơ sở: Người dự tuyển phải có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên hoặc đại học các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học cơ sở (chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm phải phù hợp bộ môn đăng ký dự tuyển tính đến ngày 27 tháng 3 năm 2014 theo Quyết định số 1090/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

b) Đối tượng 2: Các đối tượng có hộ khẩu tại thành phố Đà Nẵng thì phải có trình độ đại học sư phạm hoặc đại học trở lên (tùy bậc học đăng ký dự tuyển), có chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển. Điều kiện cụ thể của người dự tuyển từng bậc học tương tự như Đối tượng 1.

c) Đối tượng 3: Các đối tượng không có hộ khẩu tại thành phố Đà Nẵng thì phải có trình độ thạc sĩ trở lên, đồng thời phải tốt nghiệp đại học sư phạm loại giỏi hoặc xuất sắc, có chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển.

3. Tiêu chuẩn, điều kiện của người dự tuyển

a) Điều kiện chung

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đơn đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

- Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

+ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

+ Đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

b) Điều kiện cụ thể

Đối tượng tham gia thi tuyển ngoài các yêu cầu chung còn đáp ứng các yêu cầu cụ thể sau:

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

- Đối với người dự tuyển môn Tiếng Anh thì trình độ ngoại ngữ thứ hai phải đạt bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

(Xem chi tiết Bảng thống kê nhu cầu và mô tả vị trí tuyển dụng viên chức)

4. Thủ tục, hồ sơ thi tuyển

a) Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo Mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV;

b) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

c) Bản sao hợp lệ các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

d) Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

đ) Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;

e) Bản sao hợp lệ hộ khẩu thường trú được cơ quan có thẩm quyền chứng thực (đối với những người có hộ khẩu thường trú tại thành phố Đà Nẵng);

g) 02 (hai) phong bì có ghi tên người nhận, địa chỉ và dán tem;

h) 02 ảnh cỡ 4 x 6 (mặt sau ghi rõ họ tên, ngày/tháng/năm sinh);

(Các mẫu Đơn đăng ký dự tuyển và Sơ yếu lý lịch tự thuật được đăng tải trên website của UBND quận Cẩm Lệ: http://camle.danang.gov.vn)

Hồ sơ đựng trong bì cỡ 22x32cm, ghi rõ địa chỉ liên hệ, số điện thoại, email (nếu có).

5. Địa điểm thu nhận hồ sơ

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND quận Cẩm Lệ, số 40, đường Ông Ích Đường, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. nbsp;

6. Thời gian tiếp nhận hồ sơ

Từ ngày 07 tháng 6 năm 2017 đến hết ngày 05 tháng 7 năm 2017.nbsp;

7. Nội dung và hình thức thi

a) Người dự thi tuyển viên chức phải thực hiện các bài thi sau: Thi kiến thức chung và thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành. Việc thi tin học văn phòng và ngoại ngữ đối với người dự thi tuyển viên chức thực hiện theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và yêu cầu của vị trí việc làm.

- Thi kiến thức chung: Thi viết về pháp luật viên chức; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những hiểu biết cơ bản về ngành hoặc lĩnh vực tuyển dụng.

- Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành thông qua hình thức thi viết hoặc trắc nghiệm và thi thực hành. Hình thức và nội dung thi cụ thể sẽ được Hội đồng tuyển dụng thông báo trên trang thông tin điện tử của UBND quận.

- Thi tiếng Anh: Thi viết theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm.

- Thi tin học văn phòng: Thi trắc nghiệm trên giấy theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm.

b) Điều kiện miễn thi môn ngoại ngữ, tin học

Người đăng ký dự tuyển được miễn thi môn ngoại ngữ hoặc tin học trong các trường hợp sau:

- Miễn thi môn ngoại ngữ trong trường hợp môn nghiệp vụ chuyên ngành không phải là ngoại ngữ nếu có một trong các điều kiện sau:

+ Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;

+ Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.

- Miễn thi môn tin học văn phòng trong trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.

c) Cách tính điểm

- Bài thi được chấm theo thang điểm 100.

- Điểm các bài thi được tính như sau:

+Thi kiến thức chung: Tính hệ số 1;

+ Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành: Phần thi viết hoặc thi trắc nghiệm tính hệ số 1; Phần thi thực hành tính hệ số 2.

- Kết quả thi là tổng số điểm của bài thi kiến thức chung và các bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành. Trường hợp người dự tuyển thi ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc ít người, thi tin học văn phòng, kết quả các bài thi này là điểm điều kiện và không tính vào tổng số điểm thi, trừ trường hợp ngoại ngữ và công nghệ thông tin là phần thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành.

d) Xác định người trúng tuyển

- Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức phải tham dự đủ các bài thi quy định tại Khoản 4, Mục V Kế hoạch này (trừ các môn được miễn thi, nếu có), mỗi bài thi đạt từ 50 điểm trở lên và được xác định theo nguyên tắc: Người trúng tuyển có kết quả thi cao hơn, lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

- Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả thi bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có tổng số điểm các bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành cao hơn là người trúng tuyển; nếu tổng số điểm các bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành bằng nhau thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên như sau:

+ Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động;

+ Thương binh;

+ Người hưởng chính sách như thương binh;

+ Con liệt sĩ;

+ Con thương binh;

+ Con của người hưởng chính sách như thương binh;

+ Người dân tộc ít người;

+ Đội viên thanh niên xung phong;

+ Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ;

+ Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự;

+ Người dự tuyển là nữ.

- Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên quy định tại Điểm b, Khoản 5, Mục V Kế hoạch này thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức trực tiếp phỏng vấn và quyết định người trúng tuyển.

- Không thực hiện việc bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

8. Thời gian thi tuyển

Dự kiến thi tuyển vào ngày 15 và 16 tháng 7 năm 2017.

9. Địa điểm thi tuyển

Có thông báo cụ thể sau khi hết thời hạn nhận hồ sơ.

10. Lệ phí thi tuyển

Thu lệ phí thi tuyển theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Tất cả các thông tin liên quan đến việc thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Cẩm Lệ năm học 2017 - 2018 đều được đăng tải đầy đủ trên trang thông tin điện tử của UBND quận Cẩm Lệ , vì vậy các ứng viên dự tuyển thường xuyên truy cập vào trang thông tin điện tử trên để cập nhật các thông tin liên quan.

Trên đây là thông báo thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2017 - 2018 của Ủy ban nhân dân quận Cẩm Lệ./.

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Quản lý video Quản lý video