Đấu thầu, mua sắm công Đấu thầu, mua sắm công

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Máy in, máy photocopy

Thuộc tính văn bản

Số kí hiệu 4644/QĐ-UBND Người ký Hồ Văn Khoa
Ngày ban hành 31/12/2020 Ngày xuất bản
Ngày hiệu lực Ngày hết hiệu lực
Lĩnh vực Đấu thầu - Mua sắm công Loại văn bản Quyết định
Cấp ban hành Địa phương Cơ quan ban hành
Nội dung
Xem PDF Xem PDF
Đính kèm: 4644 QD.signed.pdf
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
  1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Trường Tiểu học Nguyễn Như Hạnh, 406 Trường Chinh. Địa điểm: phường Hòa An.
  2. Báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu 6 tháng năm 2017
  3. Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm tập trung tài sản công phục vụ hoạt động cho các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của quận Cẩm Lệ (đợt I/2018 và bổ sung đợt I/2018)
  4. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 02 - Máy photocopy thuộc dự toán mua sắm tập trung tài sản công phục vụ hoạt động cho các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của quận Cẩm Lệ
  5. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp Công trình: Đường giao thông nội thị quận Cẩm Lệ

Quản lý video Quản lý video