Về việc công bố công khai quyết toán thu, chi năm 2022 của Quỹ Phòng chống thiên tai quận Cẩm Lệ 24/04/2023

Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 24/01/2022

Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển KTXH, QPAN và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 25/12/2018

Nghị Quyết về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 24/12/2018

Nghị Quyết phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2017 05/07/2018

Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 15/01/2018

Nghị Quyết về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 25/12/2017

Quản lý video Quản lý video

Chung nhan Tin Nhiem Mang