Dự án đầu tư Dự án đầu tư

CHI TIẾT DỰ ÁN ĐẤU THẦU

Tên dự án Khối lớp học 3 tầng - Trường tiểu học Tôn Đức Thắng (cơ sở chính)
Mục tiêu Phát triển hạ tầng đô thị
Lĩnh vực Hạ tầng đô thị
Loại dự án Ngân sách
Kinh phí 648390000
Tập tin đính kèm
Ngày bắt đầu 29/05/2020
Ngày kết thúc 30/07/2020
Loại hình tài trợ Ngân sách
Nhà tài trợ
Tình trạng Đã triển khai
Quay lại

Quản lý video Quản lý video

Chung nhan Tin Nhiem Mang