Dự án đầu tư Dự án đầu tư

CHI TIẾT DỰ ÁN ĐẤU THẦU

Tên dự án Nhà làm việc tổ 1 cửa UBND quận Cẩm Lệ
Mục tiêu cải cách hành chính
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Loại dự án Ngân sách
Kinh phí 3.335.190.000
Tập tin đính kèm
Ngày bắt đầu 01/11/2017
Ngày kết thúc 15/01/2018
Loại hình tài trợ
Nhà tài trợ
Tình trạng Đang triển khai
Quay lại

Quản lý video Quản lý video

Chung nhan Tin Nhiem Mang