Dự án đầu tư Dự án đầu tư

Danh sách dự án

# Tên dự án Lĩnh vực Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Kinh phí Tình Trạng
11 Nhà sinh hoạt công nhân lao động KCN Hòa Cầm Hạ tầng đô thị 01/01/2018 31/12/2018 1.281.495.817 Đã triển khai
12 Nhà Đa năng trường THCS Nguyễn Thị Định Hạ tầng đô thị 01/01/2018 31/12/2018 2.837.229.676 Đã triển khai
13 Nhà Đa năng trường THCS Đặng Thai Mai Hạ tầng đô thị 01/01/2018 31/12/2018 3.669.122.237 Đã triển khai
14 Trung tâm văn hóa thể thao phường Hòa Thọ Đông (GĐ1, Gói thầu: Xây lắp) Hạ tầng đô thị 01/01/2018 31/12/2018 2.798.191.000 Đã triển khai
15 Trung tâm văn hóa thể thao phường Hòa Xuân (Gói thầu: Xây lắp) Hạ tầng đô thị 01/01/2018 31/12/2018 2.372.392.833 Đã triển khai
16 Trung tâm văn hóa thể thao phường Khuê Trung (GĐ1,Gói thầu: Xây lắp) Hạ tầng đô thị 01/01/2018 31/12/2018 3.844.154.550 Đã triển khai
17 Trường THCS Nguyễn Thiện Thuật giai đoạn 3 Hạ tầng đô thị 18/04/2019 18/09/2019 13.000.000.000 Đã triển khai
18 Trường tiểu học Diên Hồng - 06 phòng học Hạ tầng đô thị 29/05/2020 30/07/2020 479060000 Đã triển khai
19 Trường tiểu học Nguyễn Như Hạnh (giai đoạn 2) Hạ tầng đô thị 01/01/2018 31/12/2018 7.235.07.3000 Đã triển khai
20 Trường tiểu học Thái Thị Bôi- Khối phòng học, chức năng Hạ tầng đô thị 01/01/2018 31/12/2018 2.464.995.996 Đã triển khai

Quản lý video Quản lý video

Chung nhan Tin Nhiem Mang