Dự án đầu tư Dự án đầu tư

Danh sách dự án

# Tên dự án Lĩnh vực Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Kinh phí Tình Trạng
21 Trường tiểu học Trần Nhân Tông (giai đoạn 2) Hạ tầng đô thị 01/01/2018 01/12/2018 7.717.079.000 Đã triển khai
22 Trường tiểu học Trần Văn Dư Hạ tầng đô thị 01/01/2018 31/12/2018 5.417.998.000 Đã triển khai
23 Đầu tư thiết bị cho trường THCS Nguyễn Văn Linh Hạ tầng đô thị 28/05/2020 28/07/2020 478880000 Đã triển khai
24 Đầu tư xây dựng và trang thiết bị cho trường THCS Nguyễn Văn Linh (Gói thầu: Xây lắp) Hạ tầng đô thị 01/01/2018 31/12/2018 7.711.531.000 Đã triển khai
25 Đường giao thông nội thị Quận Cẩm Lệ 18/02/2020 18/02/2020 164.000.000.000
26 Đường nối Hòa Thọ Tây đi khu dân cư Phong Bắc Hạ tầng đô thị 18/02/2020 18/02/2020 119.000.000.000 Đang triển khai
27 Đường nối Hòa Thọ Tây đi Khu dân cư Phong Bắc phường Hòa Thọ Đông Hạ tầng đô thị 01/11/2017 31/12/2018 119.168.622.000 Đang triển khai

Quản lý video Quản lý video

Chung nhan Tin Nhiem Mang