Dự án đầu tư Dự án đầu tư

Danh sách dự án

# Tên dự án Lĩnh vực Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Kinh phí Tình Trạng
1 Cải tạo, nâng cấp đài tưởng niệm liệt sĩ Hòa Vang (quận Cẩm Lệ) Hạ tầng đô thị 01/01/2018 31/12/2018 2.598.299.847 Đã triển khai
2 Chợ Hòa Thọ Tây Hạ tầng đô thị 07/11/2017 15/01/2018 25.108.016.000 Đang triển khai
3 Hệ thống đường nội bộ vung rau La Hường Hạ tầng đô thị 01/01/2018 31/12/2018 2.633.314.888 Đã triển khai
4 Hội trường UBND quận Cẩm Lệ Quản lý nhà nước 06/11/2017 15/01/2018 13.696.258.000 Đang triển khai
5 Hội trường UBND quận Cẩm Lệ (Gói thầu: Mua sắm, lắp đặt thiết bị) Hạ tầng đô thị 01/01/2018 31/12/2018 1.011.611.000 Đã triển khai
6 Khu dân cư chợ Hòa Phát (giai đoạn 2) Hạ tầng đô thị 01/01/2018 31/12/2018 3.310.310.640 Đã triển khai
7 Khu vực phía Bắc đường Lê Trọng Tấn (thuộc khu đô thị phía Tây đường Trường Chinh) Hạ tầng đô thị 01/01/2018 31/12/2018 5.195.000.000 Đã triển khai
8 Nhà làm việc tổ 1 cửa UBND quận Cẩm Lệ Cải cách hành chính 01/11/2017 15/01/2018 3.335.190.000 Đang triển khai
9 Nhà sinh hoạt công nhân lao động KCN Hòa Cầm Hạ tầng đô thị 01/01/2018 31/12/2018 1.281.495.817 Đã triển khai
10 Nhà Đa năng trường THCS Nguyễn Thị Định Hạ tầng đô thị 01/01/2018 31/12/2018 2.837.229.676 Đã triển khai

Quản lý video Quản lý video