Dự án đầu tư Dự án đầu tư

Danh sách dự án

# Tên dự án Lĩnh vực Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Kinh phí Tình Trạng
11 Nhà Đa năng trường THCS Nguyễn Thị Định Hạ tầng đô thị 01/01/2018 31/12/2018 2.837.229.676 Đã triển khai
12 Nhà Đa năng trường THCS Đặng Thai Mai Hạ tầng đô thị 01/01/2018 31/12/2018 3.669.122.237 Đã triển khai
13 Trung tâm văn hóa thể thao phường Hòa Thọ Đông (GĐ1, Gói thầu: Xây lắp) Hạ tầng đô thị 01/01/2018 31/12/2018 2.798.191.000 Đã triển khai
14 Trung tâm văn hóa thể thao phường Hòa Xuân (Gói thầu: Xây lắp) Hạ tầng đô thị 01/01/2018 31/12/2018 2.372.392.833 Đã triển khai
15 Trung tâm văn hóa thể thao phường Khuê Trung (GĐ1,Gói thầu: Xây lắp) Hạ tầng đô thị 01/01/2018 31/12/2018 3.844.154.550 Đã triển khai
16 Trường THCS Nguyễn Thiện Thuật giai đoạn 3 Hạ tầng đô thị 18/04/2019 18/09/2019 13.000.000.000 Đã triển khai
17 Trường tiểu học Nguyễn Như Hạnh (giai đoạn 2) Hạ tầng đô thị 01/01/2018 31/12/2018 7.235.07.3000 Đã triển khai
18 Trường tiểu học Thái Thị Bôi- Khối phòng học, chức năng Hạ tầng đô thị 01/01/2018 31/12/2018 2.464.995.996 Đã triển khai
19 Trường tiểu học Trần Nhân Tông (giai đoạn 2) Hạ tầng đô thị 01/01/2018 01/12/2018 7.717.079.000 Đã triển khai
20 Trường tiểu học Trần Văn Dư Hạ tầng đô thị 01/01/2018 31/12/2018 5.417.998.000 Đã triển khai

Quản lý video Quản lý video