Dự án đầu tư Dự án đầu tư

CHI TIẾT DỰ ÁN ĐẤU THẦU

Tên dự án Hội trường UBND quận Cẩm Lệ
Mục tiêu Quản lý nhà nước
Lĩnh vực Quản lý nhà nước
Loại dự án Ngân sách
Kinh phí 13.696.258.000
Tập tin đính kèm
Ngày bắt đầu 06/11/2017
Ngày kết thúc 15/01/2018
Loại hình tài trợ
Nhà tài trợ
Tình trạng Đang triển khai
Quay lại

Quản lý video Quản lý video

Chung nhan Tin Nhiem Mang