Dự án đầu tư Dự án đầu tư

Danh sách dự án

# Tên dự án Lĩnh vực Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Kinh phí Tình Trạng
16 Trung tâm văn hóa thể thao phường Khuê Trung (GĐ1,Gói thầu: Xây lắp) Hạ tầng đô thị 01/01/2018 31/12/2018 3.844.154.550 Đã triển khai
17 Trường THCS Nguyễn Thiện Thuật giai đoạn 3 Hạ tầng đô thị 18/04/2019 18/09/2019 13.000.000.000 Đã triển khai
18 Trường tiểu học Diên Hồng - 06 phòng học Hạ tầng đô thị 29/05/2020 30/07/2020 479060000 Đã triển khai
19 Trường tiểu học Nguyễn Như Hạnh (giai đoạn 2) Hạ tầng đô thị 01/01/2018 31/12/2018 7.235.07.3000 Đã triển khai
20 Trường tiểu học Thái Thị Bôi- Khối phòng học, chức năng Hạ tầng đô thị 01/01/2018 31/12/2018 2.464.995.996 Đã triển khai

Quản lý video Quản lý video

Chung nhan Tin Nhiem Mang