Dự án đầu tư Dự án đầu tư

Danh sách dự án

# Tên dự án Lĩnh vực Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Kinh phí Tình Trạng
1 Cải tạo, nâng cấp đài tưởng niệm liệt sĩ Hòa Vang (quận Cẩm Lệ) Hạ tầng đô thị 01/01/2018 31/12/2018 2.598.299.847 Đã triển khai
2 Chợ Hòa Thọ Tây Hạ tầng đô thị 07/11/2017 15/01/2018 25.108.016.000 Đang triển khai
3 Hạ tầng cụm công nghiệp quận Cẩm Lệ Hạ tầng đô thị 20/05/2019 20/05/2021 250.000.000.000 Đang triển khai
4 Hệ thống đường nội bộ vung rau La Hường Hạ tầng đô thị 01/01/2018 31/12/2018 2.633.314.888 Đã triển khai
5 Hội trường UBND quận Cẩm Lệ Quản lý nhà nước 06/11/2017 15/01/2018 13.696.258.000 Đang triển khai

Quản lý video Quản lý video

Chung nhan Tin Nhiem Mang