Từ khóa:

Hiển thị 5290 Kết quả

Tập huấn triển khai thực hiện đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”

Chiều ngày 8-1, UBND quận Cẩm Lệ tổ chức hội nghị tập huấn triển khai thực hiện đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” cho lãnh đạo các địa...

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 09/01/2015 Chuyên mục: Văn hóa - Xã hội Tags:
Báo cáo tổng kết thi đua khen thưởng năm 2014

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 08/01/2015 Chuyên mục: Thông báo Tags:
Báo cáo năm 2014

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 07/01/2015 Chuyên mục: Báo cáo Kinh tế - Xã hội Tags:
Ra mắt Cổng thông tin điện tử phường Hòa An

Chiều ngày 29-12, UBND phường Hòa tổ chức khai trương Cổng thông tin điện tử của phường.

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 06/01/2015 Chuyên mục: Cải cách hành chính Tags:
Ra mắt Cổng thông tin điện tử phường Hòa An

Chiều ngày 29-12, UBND phường Hòa tổ chức khai trương Cổng thông tin điện tử của phường.

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 06/01/2015 Chuyên mục: Tin tức cũ Tags:
Quận Cẩm Lệ với Đề án xã hội hóa phát triển cây xanh đô thị

Thực hiện Đề án Phát triển cây xanh đô thị giai đoạn 2013-2015 và Kế hoạch thực hiện Đề án Xã hội hóa phát triển cây xanh đô thị thành phố Đà Nẵng năm 2014, từ năm 2013 đến tháng 6/2014, UBND quận đã...

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 06/01/2015 Chuyên mục: Đô thị - Môi trường Tags:
Quận ủy sơ kết chỉ thị 37 của Thành ủy

Sáng ngày 31-12, Quận ủy Cẩm Lệ tổ chức hội nghị sơ kết 4 tháng thực hiện chỉ thị 31 của Ban thường vụ Thành ủy về “Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn ma...

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 06/01/2015 Chuyên mục: Chính trị - Kinh tế Tags:
Ngành dân số giữ vững đơn vị xuất sắc

Năm 2014, ngành dân số quận Cẩm Lệ được đánh giá là một trong những đơn vị xuất sắc trên địa bàn Thành phố. Kết quả này được quận Cẩm Lệ giữ vững qua nhiều năm liền. Điều này thể hiện sự quan tâm của...

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 05/01/2015 Chuyên mục: Văn hóa - Xã hội Tags:
Điều động, bổ nhiệm lãnh đạo các cơ quan chuyên môn và UBND các phường

Thực hiện quy trình công tác cán bộ theo quy định, ngày 31 tháng 12 năm 2014, UBND quận Cẩm Lệ tổ chức công bố và trao các quyết định điều động, bổ nhiệm một số vị trí lãnh đạo chủ chốt tại các cơ...

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 05/01/2015 Chuyên mục: Tin tức cũ Tags:
Lịch tuần 2/2015

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 05/01/2015 Chuyên mục: Tin tức cũ Tags:
Báo cáo 5 năm 2010-2015

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 05/01/2015 Chuyên mục: Báo cáo Kinh tế - Xã hội Tags:
Điều động, bổ nhiệm lãnh đạo các cơ quan chuyên môn và UBND các phường

Thực hiện quy trình công tác cán bộ theo quy định, ngày 31 tháng 12 năm 2014, UBND quận Cẩm Lệ tổ chức công bố và trao các quyết định điều động, bổ nhiệm một số vị trí lãnh đạo chủ chốt tại các cơ...

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 31/12/2014 Chuyên mục: Tin tức cũ Tags:
Quận ủy sơ kết chỉ thị 37 của Thành ủy

Sáng ngày 31-12, Quận ủy Cẩm Lệ tổ chức hội nghị sơ kết 4 tháng thực hiện chỉ thị 31 của Ban thường vụ Thành ủy về “Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn ma...

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 31/12/2014 Chuyên mục: Tin tức cũ Tags:
Đại hội chi bộ điểm

Sáng ngày 28-12, chi bộ 1, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ tổ chức đại hội chi bộ lần thứ 5, nhiệm kỳ 2015-2017. Đây là đơn vị được Đảng bộ phường chọn làm đơn vị "Đại hội điểm" nhằm rút kinh nghiệm...

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 31/12/2014 Chuyên mục: Chính trị - Kinh tế Tags:
Ngành dân số giữ vững đơn vị xuất sắc

Năm 2014, ngành dân số quận Cẩm Lệ được đánh giá là một trong những đơn vị xuất sắc trên địa bàn Thành phố. Kết quả này được quận Cẩm Lệ giữ vững qua nhiều năm liền. Điều này thể hiện sự quan tâm của...

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 31/12/2014 Chuyên mục: Tin tức cũ Tags:
Quận Cẩm Lệ với Đề án xã hội hóa phát triển cây xanh đô thị

Thực hiện Đề án Phát triển cây xanh đô thị giai đoạn 2013-2015 và Kế hoạch thực hiện Đề án Xã hội hóa phát triển cây xanh đô thị thành phố Đà Nẵng năm 2014, từ năm 2013 đến tháng 6/2014, UBND quận đã...

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 31/12/2014 Chuyên mục: Tin tức cũ Tags:
Quận Cẩm Lệ với Đề án xã hội hóa phát triển cây xanh đô thị

Thực hiện Đề án Phát triển cây xanh đô thị giai đoạn 2013-2015 và Kế hoạch thực hiện Đề án Xã hội hóa phát triển cây xanh đô thị thành phố Đà Nẵng năm 2014, từ năm 2013 đến tháng 6/2014, UBND quận đã...

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 31/12/2014 Chuyên mục: Tin tức cũ Tags:
Quận Cẩm Lệ với Đề án xã hội hóa phát triển cây xanh đô thị

Thực hiện Đề án Phát triển cây xanh đô thị giai đoạn 2013-2015 và Kế hoạch thực hiện Đề án Xã hội hóa phát triển cây xanh đô thị thành phố Đà Nẵng năm 2014, từ năm 2013 đến tháng 6/2014, UBND quận đã...

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 31/12/2014 Chuyên mục: Tin tức cũ Tags:
Ra mắt Cổng thông tin điện tử phường Hòa An

Chiều ngày 29-12, UBND phường Hòa tổ chức khai trương Cổng thông tin điện tử của phường.

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 31/12/2014 Chuyên mục: Tin tức cũ Tags:
Hội nghị BCH quận Cẩm Lệ lần thứ VIII mở rộng.

Sáng ngày 29/12, Quận ủy Cẩm Lệ tổ chức hội nghị BCH mở rộng lần thứ XVIII. Năm 2014, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn quận Cẩm Lệ tăng gần 13% so với năm 2013.

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 31/12/2014 Chuyên mục: Chính trị - Kinh tế Tags:
Hội nghị giao kế hoạch kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách năm 2015

Chiều ngày 29/12/2014, Chủ tịch UBND quận Lê Văn Sơn đã chủ trì hội nghị giao kế hoạch kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách năm 2015 cho các ngành, địa phương.

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 30/12/2014 Chuyên mục: Chính trị - Kinh tế Tags:
Cẩm Lệ đổi mới công tác tuyển chọn cán bộ lãnh đạo ở các đơn vị

Từ năm 2009 đến năm 2014, quận Cẩm Lệ đã đổi mới phương thức trong công tác tuyển chọn và bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý của địa phương; tạo môi trường thi thố năng lực một cách công bằng, lành...

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 29/12/2014 Chuyên mục: Văn hóa - Xã hội Tags:
Lịch tháng 1-2015

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 29/12/2014 Chuyên mục: Lịch trực Tổ hỗ trợ công tác CCHC Tags:
Lịch tuần 1-2015

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 29/12/2014 Chuyên mục: Tin tức cũ Tags:
Kết quả thi tuyển chức danh Phó hiệu trưởng trường THCS năm 2014

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 29/12/2014 Chuyên mục: Thông báo Tags:
Tài liệu Hội nghị tổng kết năm 2014 của Quận uỷ Cẩm Lệ

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 27/12/2014 Chuyên mục: Thông báo Tags:
Cẩm Lệ đổi mới công tác chuyển chọn cán bộ lãnh đạo ở các đơn vị

Từ năm 2009 đến năm 2014, quận Cẩm Lệ đã đổi mới phương thức trong công tác tuyển chọn và bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý của địa phương; tạo môi trường thi thố năng lực một cách công bằng, lành...

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 26/12/2014 Chuyên mục: Tin tức cũ Tags:
Cẩm Lệ hiện đại hóa nền hành chính

Sáng ngày 25/12, quận ủy Cẩm Lệ tổ chức hội nghị sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị 29 ngày 06/11/2013 của BTB Thành ủy về “ Tiếp tục đẩy mạnh CCHC, tăng cường kỷ luật kỷ cương, xây dựng đội ngũ...

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 26/12/2014 Chuyên mục: Cải cách hành chính Tags:
Cẩm Lệ hiện đại hóa nền hành chính

Sáng ngày 25/12, quận ủy Cẩm Lệ tổ chức hội nghị sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị 29 ngày 06/11/2013 của BTB Thành ủy về “ Tiếp tục đẩy mạnh CCHC, tăng cường kỷ luật kỷ cương, xây dựng đội ngũ...

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 26/12/2014 Chuyên mục: Tin tức cũ Tags:
Cẩm Lệ hiện đại hóa nền hành chính

Sáng ngày 25/12, quận ủy Cẩm Lệ tổ chức hội nghị sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị 29 ngày 06/11/2013 của BTB Thành ủy về “ Tiếp tục đẩy mạnh CCHC, tăng cường kỷ luật kỷ cương, xây dựng đội ngũ...

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 26/12/2014 Chuyên mục: Tin tức cũ Tags:
Nghỉ lễ, treo cờ Tổ quốc nhân dịp Tết dương lịch 2015

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 25/12/2014 Chuyên mục: Thông báo Tags:
Quận Cẩm Lệ ký kết hợp tác với Trường CĐ CNTT hữu nghị Việt-Hàn về hỗ trợ đào tạo, phát triển ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính và giáo dục đào...

Chiều ngày 23/12/2014, UBND quận Cẩm Lệ và trường Cao đẳng công nghệ thông tin hữu nghị Việt-Hàn đã tổ chức lễ ký kết hợp tác hỗ trợ đào tạo, phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách...

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 25/12/2014 Chuyên mục: Cải cách hành chính Tags:
Quận Cẩm Lệ ký kết hợp tác với Trường CĐ CNTT hữu nghị Việt-Hàn về hỗ trợ đào tạo, phát triển ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính và giáo dục đào...

Chiều ngày 23/12/2014, UBND quận Cẩm Lệ và trường Cao đẳng công nghệ thông tin hữu nghị Việt-Hàn đã tổ chức lễ ký kết hợp tác hỗ trợ đào tạo, phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách...

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 25/12/2014 Chuyên mục: Tin tức cũ Tags:
Quận Cẩm Lệ ký kết hợp tác với Trường CĐ CNTT hữu nghị Việt-Hàn về hỗ trợ đào tạo, phát triển ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính và giáo dục đào...

Chiều ngày 23/12/2014, UBND quận Cẩm Lệ và trường Cao đẳng công nghệ thông tin hữu nghị Việt-Hàn đã tổ chức lễ ký kết hợp tác hỗ trợ đào tạo, phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách...

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 25/12/2014 Chuyên mục: Tin tức cũ Tags:
Phường Hòa Thọ Tây ra quân dọn vệ sinh môi trường

Đoàn phường Hòa Thọ Tây vừa tổ chức ra quân dọn vệ sinh môi trường tại khu di tích lịch sử Hòa Thọ.

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 25/12/2014 Chuyên mục: Đô thị - Môi trường Tags:
Xử lý ngập úng tại khu vực dọc mương Khe Cạn

Khu dân cư dọc tuyến mương thoát nước Khe Cạn tổ 30 phường Hòa An có nền thấp trũng so với các khu vực lân cận, hệ thống thoát nước chưa được đầu tư đồng bộ nên thường xuyên xảy ra ngập úng sau khi...

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 25/12/2014 Chuyên mục: Đô thị - Môi trường Tags:
Nghỉ lễ, treo cờ Tổ quốc nhân dịp nghỉ lễ Tết dương lịch 2015

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 25/12/2014 Chuyên mục: Tin tức cũ Tags:
Cẩm Lệ hiện đại hóa nền hành chính

Sáng ngày 25/12, quận ủy Cẩm Lệ tổ chức hội nghị sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị 29 ngày 06/11/2013 của BTB Thành ủy về “ Tiếp tục đẩy mạnh CCHC, tăng cường kỷ luật kỷ cương, xây dựng đội ngũ...

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 25/12/2014 Chuyên mục: Tin tức cũ Tags:
Hòa Xuân hỗ trợ hộ nghèo dịp cuối năm

Chiều 22-12, Ủy ban MTTQVN P.Hòa Xuân tổ chức trao quà hỗ trợ đợt cuối năm 2014 cho 26 hộ nghèo sinh sống trên địa bàn với số tiền 41,8 triệu đồng.

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 25/12/2014 Chuyên mục: Văn hóa - Xã hội Tags:
Gặp mặt quân nhân dự bị nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam

Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam và 25 năm ngày hội quốc phòng toàn dân 22/12, sáng ngày 21/12, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ tổ chức gặp mặt 850 quân nhân dự bị và cựu quân...

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 25/12/2014 Chuyên mục: Chính trị - Kinh tế Tags:
Trao 84 triệu đồng cho hộ nghèo và đối tượng xã hội

Nhân dịp đón xuân mới Ất Mùi 2015, sáng ngày 23-12, tại phường Hòa Thọ Đông, Báo Công an Đà nẵng và nhà tài trợ Công ty TNHH đầu tư và phát triển SILVER-SHORES phối hợp với Hội chữ Thập đỏ phường tổ...

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 25/12/2014 Chuyên mục: Văn hóa - Xã hội Tags:
Quận Cẩm Lệ ký kết hợp tác với Trường CĐ CNTT hữu nghị Việt-Hàn về hỗ trợ đào tạo, phát triển ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính và giáo dục đào...

Chiều ngày 23/12/2014, UBND quận Cẩm Lệ và trường Cao đẳng công nghệ thông tin hữu nghị Việt-Hàn đã tổ chức lễ ký kết hợp tác hỗ trợ đào tạo, phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách...

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 24/12/2014 Chuyên mục: Tin tức cũ Tags:
Ký kết hợp tác với Trường CĐ CNTT hữu nghị Việt-Hàn về hỗ trợ đào tạo,phát triển ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính và giáo dục đào tạo.

Chiều ngày 23/12/2014, UBND quận Cẩm Lệ và trường Cao đẳng công nghệ thông tin hữu nghị Việt-Hàn đã tổ chức lễ ký kết hợp tác hỗ trợ đào tạo, phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách...

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 24/12/2014 Chuyên mục: Tin tức cũ Tags:
Lịch tuần 52

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 22/12/2014 Chuyên mục: Tin tức cũ Tags:
Khai trương hệ thống 1 cửa điện tử tại phường Hòa Phát

Sáng ngày 19-12, UBND phường Hòa Phát tổ chức lễ khai trương hệ thống 1 cửa điện tử. Đây là bước đột phá trong công tác cải cách hành chính của phường nói riêng, quận Cẩm Lệ nói chung.

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 22/12/2014 Chuyên mục: Cải cách hành chính Tags:
Thi tuyển chức danh Phó Hiệu trưởng

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 22/12/2014 Chuyên mục: Thông báo Tags:
Khai trương hệ thống một cửa điện tử tại phường Khuê Trung

Sáng ngày 18/12/2014, UBND phường Khuê Trung long trọng tổ chức Lễ khai trương mô hình một cửa điện tử và đưa vào vận hành tại phường.

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 20/12/2014 Chuyên mục: Cải cách hành chính Tags:
Khai trương “Một cửa điện tử” phường Khuê Trung

Sáng ngày 18/12/2014, UBND phường Khuê Trung long trọng tổ chức Lễ khai trương mô hình một cửa điện tử và đưa vào vận hành tại phường.

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 20/12/2014 Chuyên mục: Tin tức cũ Tags:
Khai trương hệ thống 1 cửa điện tử tại phường Hòa Phát

Sáng ngày 19-12, UBND phường Hòa Phát tổ chức lễ khai trương hệ thống 1 cửa điện tử. Đây là bước đột phá trong công tác cải cách hành chính của phường nói riêng, quận Cẩm Lệ nói chung.

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 20/12/2014 Chuyên mục: Tin tức cũ Tags:

Quản lý video Quản lý video

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 1 0 6 3 4 5 2 1
Hôm nay: 15.094
Hôm qua: 20.291
Tuần này: 43.587
Tháng này: 137.129
Tổng cộng: 10.634.521
Chung nhan Tin Nhiem Mang