Dự án đầu tư Dự án đầu tư

CHI TIẾT DỰ ÁN ĐẤU THẦU

Tên dự án Đường nối Hòa Thọ Tây đi Khu dân cư Phong Bắc phường Hòa Thọ Đông
Mục tiêu Phát triển hạ tầng đô thị
Lĩnh vực Hạ tầng đô thị
Loại dự án Ngân sách
Kinh phí 119.168.622.000
Tập tin đính kèm
Ngày bắt đầu 01/11/2017
Ngày kết thúc 31/12/2018
Loại hình tài trợ Ngân sách
Nhà tài trợ Ngan sach
Tình trạng Đang triển khai
Quay lại

Quản lý video Quản lý video

Chung nhan Tin Nhiem Mang