Dự án đầu tư Dự án đầu tư

CHI TIẾT DỰ ÁN ĐẤU THẦU

Tên dự án Đầu tư thiết bị cho trường THCS Nguyễn Văn Linh
Mục tiêu Phát triển hạ tầng đô thị
Lĩnh vực Hạ tầng đô thị
Loại dự án Ngân sách
Kinh phí 478880000
Tập tin đính kèm
Ngày bắt đầu 28/05/2020
Ngày kết thúc 28/07/2020
Loại hình tài trợ Ngân sách
Nhà tài trợ
Tình trạng Đã triển khai
Quay lại

Quản lý video Quản lý video