Dự án đầu tư Dự án đầu tư

CHI TIẾT DỰ ÁN ĐẤU THẦU

Tên dự án Trường tiểu học Diên Hồng - 06 phòng học
Mục tiêu Phát triển hạ tầng đô thị
Lĩnh vực Hạ tầng đô thị
Loại dự án Ngân sách
Kinh phí 479060000
Tập tin đính kèm
Ngày bắt đầu 29/05/2020
Ngày kết thúc 30/07/2020
Loại hình tài trợ Ngân sách
Nhà tài trợ
Tình trạng Đã triển khai
Quay lại

Quản lý video Quản lý video