Dự án đầu tư Dự án đầu tư

CHI TIẾT DỰ ÁN ĐẤU THẦU

Tên dự án Đường giao thông nội thị Quận Cẩm Lệ
Mục tiêu Phát triển hạ tầng đô thị
Lĩnh vực
Loại dự án
Kinh phí 164.000.000.000
Tập tin đính kèm
Ngày bắt đầu 18/02/2020
Ngày kết thúc 18/02/2020
Loại hình tài trợ
Nhà tài trợ Ngân sách thành phố
Tình trạng
Quay lại

Quản lý video Quản lý video

Chung nhan Tin Nhiem Mang