Hỗ trợ doanh nghiệp quận Cẩm Lệ Hỗ trợ doanh nghiệp quận Cẩm Lệ

 
Doanh nghiệp quận Cẩm Lệ: Nhiều hướng đi mới 28/08/2014

Thực hiện năm Doanh nghiệp 2014, bên cạnh chương trình cà phê Doanh nhân, liên kết với nhau để phát triển, Hội doanh nghiệp quận Cẩm Lệ cũng đã triển khai nhiều chương trình, hoạt động mang tính tiên...

Báo cáo kết quả tại buổi Khai trương café Doanh nhân 28/04/2014

Được sự thống nhất của Ban Chấp hành, ngày 05 tháng 4 năm 2014, Hội Doanh nghiệp quận Cẩm Lệ tổ chức khai trương Café Doanh nhân. Café Doanh nhân sẽ là nơi giao lưu, gặp gỡ làm quen để liên kết nhau ...

Quận Cẩm Lệ phân công lãnh đạo dự Café doanh nhân 28/04/2014

Thực hiện chương trình hoạt động “Năm Doanh nghiệp Đà nẵng 2014”, nhằm nắm bắt tình hình hoạt động doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn vướng mắc

Quận Cẩm Lệ: các hoạt động thực hiện “Năm doanh nghiệp 2014” 18/04/2014

Thực hiện chương trình hoạt động năm doanh nghiệp 2014 theo quyết định số 1136/QĐ-UBND ngày 24/2/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành chương trình hoạt động “Năm doanh nghiệp 2014”, UBND quận Cẩm...

Quản lý video Quản lý video