Giới thiệu tổng quan về quận Cẩm Lệ
Author: Test Test Updated: 28/01/2015 Views: 15971

Cẩm Lệ là một quận mới của thành phố Đà Nẵng được thành lập theo Nghị định 102/NĐ-CP ngày 05/8/2005 của Chính phủ, trên cơ sở phường Khuê Trung của quận Hải Châu và 03 xã Hoà Thọ, Hoà Phát, Hoà Xuân của huyện Hoà Vang để lập 06 phường: Khuê Trung, Hoà Thọ Đông, Hoà Thọ Tây, Hoà Phát, Hoà An và Hoà Xuân thuộc quận Cẩm Lệ với diện tích tự nhiên là 3.375 ha, dân số đến nay gần 90000 người, mật độ trung bình 987người/km2.

Quận Cẩm Lệ được thành lập theo Nghị định 102/NĐ-CP ngày 05/8/2005 của Chính phủ, trên cơ sở phường Khuê Trung của quận Hải Châu và 03 xã Hoà Thọ, Hoà Phát, Hoà Xuân của huyện Hoà Vang để lập 06 phường: Khuê Trung, Hoà Thọ Đông, Hoà Thọ Tây, Hoà Phát, Hoà An và Hoà Xuân thuộc quận Cẩm Lệ với diện tích tự nhiên là 3.585 ha, dân số trung bình đến nay là 169.480 người, mật độ trung bình 4727 người/km2.

Tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của quận giai đoạn 2015-2020 đã đạt được những kết quả đáng khích lệ: tổng giá trị sản xuất tăng bình quân 7,3%/năm, giá trị ngành công nghiệp-xây dựng tăng bình quân 6,8 %/năm, trong đó công nghiệp dân doanh tăng trưởng bình quân 11,7%/năm, giá trị ngành thương mại-dịch vụ tăng bình quân 8,2%/năm các lĩnh vực quy hoạch đô thị, văn hoá xã hội được tập trung giải quyết tốt, mức sống người dân tăng lên đáng kể, quốc phòng-an ninh được giữ vững.

Trong định hướng phát triển đến năm 2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Cẩm Lệ đã xác định:

“Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy truyền thống đoàn kết, sức mạnh đồng thuận; đẩy mạnh phát triển kinh tế, chú trọng phát triển thương mại, dịch vụ; tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, ưu tiên hạ tầng giao thông và thiết chế văn hóa công cộng phục vụ nhân dân; đảm bảo quốc phòng, an ninh; nâng cao chất lượng cải cách hành chính, tiếp tục sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; xây dựng quận Cẩm Lệ văn minh, phát triển bền vững”.

Category:

Quản lý video Quản lý video

Chung nhan Tin Nhiem Mang