Khen thưởng - Xử phạt Khen thưởng - Xử phạt

Số văn bản Trích yếu
Ngày ban hành
Từ ngày
Đến ngày
Ngày hiệu lực
Từ ngày
Đến ngày
Lĩnh vực Loại văn bản
Cấp ban hành Cơ quan ban hành
1 kết quả được tìm thấy
Về việc tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng và tiền thưởng cho các tập thể và cá nhân thuộc quận Cẩm Lệ năm 2018 16/01/2019

Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đã có đóng góp trong công tác An sinh xã hội quận giai đoạn 2012 - 2017 05/07/2017

Khen thưởng công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình 6 tháng đầu năm 2017 01/07/2017

Khen thưởng đột xuất cho các cá nhân trong công tác phòng cháy, chữa cháy 06/2016 23/02/2017

Tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng và tiền thưởng cho các tập thể và cá nhân thuộc quận Cẩm Lệ năm 2016. 07/02/2017

Danh sách các tập thể và cá nhân được Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ khen thưởng năm 2015 19/11/2015

Quyết định 4133/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 v/v tặng giấy khen và cấp kinh phí tiền thưởng cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích trong việc thực hi... 03/03/2015

Quyết định 4083/QĐ-UBND ngày 27/12/2014 về việc công nhận đề tài sáng kiến kinh nghiệm của CB,CC,VC quận Cẩm Lệ 03/03/2015

Quyết định 3158/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 về khen thưởng cá nhân có sáng kiến trong công tác cải cách hành chính 03/03/2015

Quản lý video Quản lý video