Dự án đầu tư Dự án đầu tư

CHI TIẾT DỰ ÁN ĐẤU THẦU

Tên dự án Chợ Hòa Thọ Tây
Mục tiêu Phát triển hạ tầng đô thị
Lĩnh vực Hạ tầng đô thị
Loại dự án Ngân sách
Kinh phí 25.108.016.000
Tập tin đính kèm
Ngày bắt đầu 07/11/2017
Ngày kết thúc 15/01/2018
Loại hình tài trợ
Nhà tài trợ
Tình trạng Đang triển khai
Quay lại

Quản lý video Quản lý video

Chung nhan Tin Nhiem Mang