Thông tin đồ án Quy hoạch phân khu TL 1/2000 Phân khu Ven sông àn và bờ ông 09/12/2022

Lấy ý kiến cơ quan đơn vị và cộng đồng dân cư về các nội dung liên quan đến đồ án quy hoạch phân khu Trung tâm lõi xanh, TL 1/2000 24/10/2022

Lấy ý kiến cơ quan đơn vị và cộng đồng dân cư về các nội dung liên quan đến đồ án quy hoạch phân khu Sân bay TL1.2000 03/10/2022

Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 26/04/2022

Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của quận Cẩm Lệ 16/03/2022

Danh mục các lô đất do Nhà nước quản lý (đất rẻo) 16/03/2022

QUYẾT ĐỊNH Ban hành giải pháp chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2022 của UBND quận Cẩm Lệ 26/01/2022

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của quận Cẩm Lệ 14/05/2021

Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 05/04/2021

Quyết định quy định về trình tự, thủ tục điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng 29/03/2021

Quyết định về việc phê duyệt đồ án Điều chỉnh quy hoạch chi tiết TL:1/500 Dự án Không gian sáng tạo tại phường Hòa Xuân 16/12/2020

Quyết định về việc phê duyệt đồ án Điều chỉnh quy hoạch chi tiết TL:1/500 Dự án Không gian sáng tạo tại phường Hòa Xuân 16/12/2020

Quyết định về việc phê duyệt Thiết kế đô thị bổ sung đồ án Quy hoạch phân khu - Khu vực trung tâm thành phố 16/06/2020

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của quận Cẩm Lệ 02/06/2020

Quyết định số 1710/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của quận Cẩm Lệ 07/05/2019

Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 27/07/2018

10 Công trình chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập quận Cẩm Lệ năm 2015 (28/8/2005 – 28/8/2015) 24/11/2015

Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên Quận Cẩm Lệ 06/11/2008

Với vị trí địa lý là quận nằm ở trung tâm của thành phố, tiếp giáp với 5/7 quận huyện còn lại của thành phố lại nằm ở vị trí cửa ngỏ Tây Nam là địa bàn trọng tâm trong viê...

Khu vực Hoà An và 1 phần khu vực Hòa Phát phụ cận 15/06/2008

Khu vực Hoà Xuân 15/06/2008

Phường Hoà Xuân là một trong những đặc thù về làng quê của quận với tổng diện tích: 990,...

Quản lý video Quản lý video

Chung nhan Tin Nhiem Mang