Quyết định về việc phê duyệt đồ án Điều chỉnh quy hoạch chi tiết TL:1/500 Dự án Không gian sáng tạo tại phường Hòa Xuân 16/12/2020

Quyết định về việc phê duyệt đồ án Điều chỉnh quy hoạch chi tiết TL:1/500 Dự án Không gian sáng tạo tại phường Hòa Xuân 16/12/2020

Quyết định về việc phê duyệt Thiết kế đô thị bổ sung đồ án Quy hoạch phân khu - Khu vực trung tâm thành phố 16/06/2020

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của quận Cẩm Lệ 02/06/2020

Quyết định số 1710/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của quận Cẩm Lệ 07/05/2019

Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 27/07/2018

10 Công trình chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập quận Cẩm Lệ năm 2015 (28/8/2005 – 28/8/2015) 24/11/2015

Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên Quận Cẩm Lệ 06/11/2008

Với vị trí địa lý là quận nằm ở trung tâm của thành phố, tiếp giáp với 5/7 quận huyện còn lại của thành phố lại nằm ở vị trí cửa ngỏ Tây Nam là địa bàn trọng tâm trong viê...

Khu vực Hoà An và 1 phần khu vực Hòa Phát phụ cận 15/06/2008

Khu vực Hoà Xuân 15/06/2008

Phường Hoà Xuân là một trong những đặc thù về làng quê của quận với tổng diện tích: 990,...

Quản lý video Quản lý video