Về việc triển khai đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của Kho bạc nhà nước 22/09/2021

01. Thủ tục tất toán tài khoản của đơn vị giao dịch mở tại KBNN 29/05/2020

02. Thủ tục nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước 29/05/2020

03. Thủ tục hoàn trả các khoản thu ngân sách nhà nước qua KBNN 29/05/2020

04. Thủ tục kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua KBNN 29/05/2020

05.Thủ tục kiểm soát thanh toán các khoản chi thường xuyên, chi sự nghiệp có tính chất thường xuyên, chi chương trình mục tiêu quốc gia, chương trì... 29/05/2020

06. Thủ tục kiểm soát thanh toán vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước 29/05/2020

07.Thủ tục kiểm soát, thanh toán chi phí quản lý dự án đầu tư của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước qua KBNN 29/05/2020

08.Thủ tục kiểm soát chi vốn nước ngoài qua KBNN 29/05/2020

09.Thủ tục hạch toán vốn ODA, vốn vay ưu đãi vào Ngân sách Nhà nước 29/05/2020

10. Thủ tục đăng ký sử dụng tài khoản, bổ sung tài khoản và thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký của đơn vị giao dịch tại KBNN 29/05/2020

11. Thủ tục đối chiếu, xác nhận số dư tài khoản của đơn vị giao dịch tại KBNN 29/05/2020

Quản lý video Quản lý video

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 1 0 6 2 4 9 5 2
Hôm nay: 5.525
Hôm qua: 20.291
Tuần này: 34.018
Tháng này: 127.560
Tổng cộng: 10.624.952
Chung nhan Tin Nhiem Mang