01. Thủ tục kiểm soát chi phí QLDA đầu tư qua KBNN 23/05/2017

02. Thủ tục kiểm soát thanh toán vốn đầu tư và vốn SN có tính chất đầu tư 23/05/2017

03. Thủ tục mở và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước 23/05/2017

04. Thủ tục thanh toán vốn các chương trình mục tiêu quốc gia 23/05/2017

05. Thủ tục nhận gửi và bảo quản các loại tài sản quý hiếm và giấy tờ có giá tại KBNN 23/05/2017

06. Thủ tục giao tài sản quý hiếm và giấy tờ có giá do KBNN nhận gửi và bảo quản 23/05/2017

07. Thủ tục nộp các khoản thu ngân sách nhà nước qua KBNN 23/05/2017

08. Thủ tục quy trình phát hành trái phiếu bằng chuyển khoản 23/05/2017

09. Thủ tục Quy trình phát hành trái phiếu bằng tiền mặt 23/05/2017

10. Thủ tục thanh toán trái phiếu có ghi tên ( cả ngoại tệ và nội tệ) 23/05/2017

11. Thủ tục thanh toán trái phiếu không ghi tên ( cả ngoại tệ và nội tệ) 23/05/2017

12. Thủ tục chuyển nhương trái phiếu ghi danh ( mua , bán , tặng, cho, thừa kế) 23/05/2017

13. Thủ tục xử lý trái phiếu báo mất 23/05/2017

14. Thủ tục Xác nhận trái phiếu cầm cố, thế chấp 23/05/2017

15. Thủ tục lưu giữ bảo quản hộ trái phiếu khách hàng 23/05/2017

16. Thủ tục giao trả trái phiếu đã nhận bảo quản 23/05/2017

17. Thủ tục hoàn trả (bằng tiền mặt) các khoản thu ngân sách nhà nước qua KBNN 23/05/2017

18. Thủ tục đối chiếu, xác nhận số dư dự toán, dư tạm ứng ngân sách nhà nước đề nghị xét chuyển sang năm sau 23/05/2017

19. Thủ tục đối chiếu, xác nhận số dư dự toán, dư tạm ứng ngân sách nhà nước được chuyển sang năm sau, không phải xét 23/05/2017

20. Thủ tục đối chiếu, xác nhận số dư tài khoản tiền gửi kinh phí ngân sách cấp 23/05/2017

Quản lý video Quản lý video

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 5 0 5 2 9 8 0
Hôm nay: 872
Hôm qua: 3.104
Tuần này: 3.976
Tháng này: 61.004
Tổng cộng: 5.052.980