Chính quyền tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp đầu tư

Sáng ngày 4-4, Quận Cẩm Lệ tổ chức chương trình đẩy mạnh Năm thu hút đầu tư 2018 và tuyên dương 50 doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn quận.

Dự án xã hội hóa Dự án xã hội hóa

Quỹ đất thu hút đầu tư Quỹ đất thu hút đầu tư

Quản lý video Quản lý video